Som Läkartidningen tidigare rapporterat har tidpunkten för införandet av e-recept som huvudregel flyttats från oktober i år till våren 2022. Och nu har Läkemedelsverkets generaldirektör Björn Eriksson beslutat att förändringen ska börja gälla från den 10 maj 2022, rapporterar Läkemedelsvärlden.

Redan i dag är nästan alla recept elektroniska. Men vissa förskrivare har inte tillgång till ett elektroniskt receptsystem eller måste betala mer för det än vad de tycker är proportionerligt till användningen, till exempel pensionerade läkare som skriver ett fåtal recept. För dem är det viktigt att det finns ett gratis system som är tillgängligt för alla, innan e-recepten blir huvudregel.

Där kommer Förskrivningskollen in i bilden, det system som E-hälsomyndigheten utvecklar. Men det har inte lyckats hålla deadline, utan beräknas i nuläget bli helt klart först i november.

Att huvudregeln med elektroniska recept nu planeras att införas i maj, beror på en utredning av Läkemedelsverket som visar att det behövs en övergångsperiod med Förskrivningskollen. Användarna av systemet ska helt enkelt få tid att bekanta sig med det.

– Det är definitivt en faktor vi tar med i beräkningen – att man kommer att behöva lära sig det, sa Gustav Sjöstrand, läkemedelsinspektör på Läkemedelsverket, i en intervju med Läkartidningen i april i år.

På ett sätt är redan elektroniska recept huvudregel, även om elektronisk förskrivning inte blir obligatorisk i år. Patienter med svenskt personnummer kan inte längre välja att ha pappersrecept när receptet har expedierats första gången. Apotekspersonalen lägger i stället in pappersrecepten i Nationella läkemedelslistan innan de lämnar ut läkemedel.

 

 Läs även:

Elektronisk förskrivning som huvudregel skjuts fram – igen