Redan i maj år redovisade Karolinska universitetssjukhuset ett överskott på 99 miljoner kronor för årets fyra första månader. Nu, fyra månader senare, uppgår det ekonomiska resultatet till 426 miljoner kronor.

Den viktigaste förklaringen till plusresultatet uppges vara hög produktion av vård och laboratorietjänster.

Bland annat har sjukhuset under våren genomfört 260 extra operationer.

Under perioden januari till augusti i år har sjukhuset genomfört drygt 830 000 öppenvårdsbesök. Det är en ökning 10,7 procent jämfört med 2020. Antalet slutenvårdstillfällen uppgick till 55 017, vilket är 4,4 procent fler än 2020.

Därtill har sjukhuset till och med augusti genomfört knappt 1,5 miljoner PCR-test och 158 000 antikroppstest för covid-19. Detta har också inneburit intäkter för sjukhuset.

Enligt sjukhuset beräknas arbetet med covid-19 under 2021 hittills ha kostat 624 miljoner kronor. Till och med augusti har sjukhuset fått ersättning för merkostnader på 259 miljoner kronor.

– Det innebär att vi saknar 365 miljoner kronor som vi ligger ute med. Vi fick ersättning för merkostnader 2020 men pandemin slutade inte där. Sjukvården befinner sig fortfarande i en utsatt position och Karolinska behöver förutsägbara spelregler för att fortsätta stärka sjukvården och utveckla sjukvården, säger sjukhusdirektör Björn Zoëga i ett pressmeddelande.

Förra året gjorde Karolinska universitetssjukhuset ett ekonomiskt överskott på 73 miljoner kronor. Det var första gången sedan 2016 som sjukhuset redovisade svarta siffror, året innan låg underskottet på nära 1,9 miljarder kronor.