Peter Bentze. Foto: Lunds universitet (Creative commons)

– Det är med stor glädje jag mottar årets Hållbarhetspris. Jag hoppas att mitt arbete kan inspirera fler kollegor att verka för minskad klimatpåverkan, säger Peter Bentzer i ett pressmeddelande.

Han är professor vid Lunds universitet och narkosläkare vid Helsingborgs lasarett. Svenska läkaresällskapet prisar honom för flera initiativ för att minska klimatpåverkan. En av dessa är att han kartlagt användningen av anestesigaser i Sverige. Ett resultat av det har blivit att Helsingborgs lasarett slutat använda desfluran, som är den gas med störst påverkan på klimatet.

Han har uppmärksammats tidigare också, bland annat för projekt där klimatpåverkan av engångsprodukter i vården har undersökts. Och som handledare för han klimattänkandet vidare till sina studenter, skriver Läkaresällskapet.

– Vi läkare har en viktig roll att fylla i omställningen till en ”grön” sjukvård, det är bara vi som kan identifiera kliniskt likvärdiga alternativ som kan antas ha olika stor klimat- och miljöpåverkan, säger Peter Bentzer.

Hållbarhetspriset delades ut första gången i fjol. Det ska gå till »läkare som främjar och arbetar med hälso- och sjukvårdens hållbarhet och som därigenom blivit en förebild för kollegor, medarbetare och studenter«. Prissumman är 25 000 kronor.

– Det är extra roligt att lyfta fram en kollega som genom sin forskning och sitt kliniska arbete på ett konkret sätt bidrar till bästa möjliga vård med minsta möjliga miljöpåverkan, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska läkaresällskapet, om årets vinnare.

2019 skrev bland andra Peter Bentzer en medicinsk kommentar i Läkartidningen om att klimateffekterna från anestesin kan minska.

 

Läs även:

Medicinsk kommentar: Klimateffekterna från anestesin kan minska

ST-läkare får nytt hållbarhetspris