– I budgetpropositionen tar regeringen höjd för att köpa in det vaccin som behövs för att ge alla som rekommenderas, också påfyllnadsdoser. Vi tar höjd för att köpa in uppdaterat vaccin om det skulle behövas mot bakgrund av nya mutationer. Och vi tar höjd för att ersätta de som utför vaccinationerna, sa socialminister Lena Hallengren (S) på en presskonferens på fredagen.

Ytterligare 1 miljard kronor avsätts för vaccininköp under återstoden av året. För nästa år avsätts 3,5 miljarder kronor, och för 2023 avsätts 2 miljarder. Sveriges nuvarande vaccinavtal löper till 2023.

Som ersättning för utförda vaccinationer avsätts 0,5 miljarder kronor för resten av året och 2,1 miljarder för nästa år. När det gäller 2023 har regeringen inte fattat något beslut.

– Det innebär att regeringen totalt i år har avsatt 10 miljarder kronor för vaccin och vaccinationer, sa Lena Hallengren.

Hon skickade med en uppmaning till svenska folket att fortsätta testa sig, även om man vaccinerat sig. Och varje vecka testar sig över 200 000 personer. Hittills har tolv miljoner PCR-test gjorts totalt.

Regeringen har gjort bedömningen att ytterligare 6 miljarder kronor behöver avsättas för testning och smittspårning i år. Med tidigare satsningar har 18 miljarder använts till det syftet i år. För nästa år avsätter regeringen 2 miljarder kronor.

Lena Hallengren sa också att beredskapen behöver stärkas i sjukvården. Från och med 2024 ska 500 miljoner kronor avsättas årligen till åtgärder som ska stärka försörjningsberedskapen. Det handlar bland annat om att trygga tillgången till läkemedel och skyddsutrustning, en realisering av förslagen i den utredning om hälso- och sjukvårdens beredskap som presenterats tidigare i år. Därtill ska smittskyddslagen och de regionala smittskyddsenheterna ses över.

Regeringen vill också satsa 75 miljoner kronor i år, och 125 miljoner nästa år, på Socialstyrelsens inköp av bland annat skyddsutrustning, medicinskteknisk utrustning och läkemedel. Myndigheten föreslås också få 30 miljoner kronor i ökat förvaltningsanslag nästa år. Folkhälsomyndigheten föreslås få 25 miljoner kronor extra i år samt 51 miljoner nästa år.

En del åtgärder i socialförsäkringen kommer att förlängas, medan andra fasas ut. För dem vars vård och behandling har skjutits upp på grund av pandemin, föreslår regeringen att undantagen vid inställd vård och rehabilitering förlängs. Också viss tillfällig föräldrapenning vid covid-19 förlängs.

När det gäller uppskjutet krav på läkarintyg från dag 8 till dag 15, samt ersättning för arbetsgivares sjuklönekostnader, karensavdrag, egenföretagares karensavdrag och anhöriga till personer i riskgrupper – förlängs åtgärderna däremot inte. Det följer regeringens tidigare besked: att avsluta de åtgärderna när 70 procent av befolkningen vaccinerats.

– Regeringen kommer däremot att fortsatt följa utvecklingen. Pandemin har synliggjort att karensavdraget behöver ses över. Det gäller till exempel för kontaktyrken där människor träffar personer i riskgrupper, i hälso- och sjukvården och i äldreomsorgen, sa Lena Hallengren.

 

Läs även:

Utredare föreslår krav på beredskapslager i sjukvården