Region Sörmland publicerade ett Facebookinlägg i slutet av augusti med syftet att få fler unga män att vaccinera sig mot covid-19. Enligt statistik har denna grupp något lägre vaccinationstäckning än andra grupper. I inlägget uppmanades följarna att tagga personer som behövde påminnas om att vaccinera sig.

Nu anmäls inlägget till Justitieombudsmannen, JO. Anmälaren anser att det bryter mot hanteringen av personuppgifter och lagen om GDPR. Inlägget plockades snabbt ner efter att läsare reagerat på innehållet. Regionens kommunikationsdirektör är i dag kritisk till det inträffade.

– Det är ju självklart inte lämpligt eftersom det handlar om personers integritet. Det är heller inget sätt vi ska behandla känsliga personuppgifter på. Vakna följare kommenterade detta i inlägget och vi plockade då ned det, säger Maria Karlsson.

Hon menar att regionen vanligtvis är noga med hur de formulerar sig i sociala kanaler och att inlägget blev en krock mellan goda intentioner och enskildas personuppgifter.

JO vill nu höra Region Sörmlands syn på det inträffade.