Region Uppsala har sedan den 1 juni befunnit sig i stabsläge, den lägsta av tre beredskapsnivåer. Tidigare har man befunnit sig i förstärkningsläge, nivån ovanför. Men från och med i dag, den 15 september, återgår alltså regionen till normalläge.

Enligt Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala, är covid-19 är en sjukdom som vi kommer att få leva med framöver och det är lättare att sköta beslut när organisationen befinner sig i ett normalläge.

–Vi kommer att provta, vaccinera, följa upp och fatta nya beslut precis som vanligt, men vi hanterar det i den vanliga organisationen, säger han till SVT Nyheter Uppsala.

Akademiska sjukhuset i Uppsala har i dagsläget 16 inneliggande patienter med covid-19, det är den högsta siffran sedan innan midsommar. Mikael Köhler menar att återgången till normalläge inte innebär att faran är över.

–Det här betyder inte att belastningen har avtagit, vi har fortfarande mycket jobb att göra, säger han.