Storstadsregionerna erbjuder visserligen flest antal AT-tjänster numerärt. Men de utbildar samtidigt lägst andel AT-läkare per 100 000 invånare. Därför har regeringen och Sveriges Kommuner och regioner (SKR) särskilt pekat ut att de behöver ta ett ökat ansvar. De kommande tre åren planerar samtliga större regioner att erbjuda fler AT-tjänster, även om det i de flesta fall är en ganska liten ökning.

Den största procentuella ökningen gör Region Uppsala. Regionen har länge legat i botten sett till antal AT-läkare per 100 000 invånare – samtidigt har regionen en hög läkartäthet totalt sett. I dag tillsätts 40 AT-tjänster per år på Akademiska sjukhuset i Uppsala och Lasarettet i Enköping. Från 2023 blir det 55 årliga AT-tjänster. Ökningen utgår dock från en låg nivå och enligt Sylf Uppsala behövs det betydligt fler tjänster.

Den region som gör den näst största AT-ökningen är Halland, som i dag har 46 tjänster men tillsätter 56 tjänster från nästa år. En annons om 28 AT-tjänster – 14 vardera i Halmstad och Varberg – har just gått ut. De ska tillsättas första halvåret 2022. Till hösten börjar ytterligare 28 AT-läkare.

Niyaz Hareni, AT-läkarchef i Varberg. Foto: Privat

– Vi är jättenöjda med att kunna utbilda fler. Det är en bra start i alla fall. Vi får se framledes om det går att utöka ännu mer, säger Niyaz Hareni, AT-läkarchef i Varberg.

Ökningen har varit på gång i fler år, men tagit fart ordentligt det senaste året.

– Vi tror att vi kan svälja den utökade mängden utan att förlora utbildningskvalitet. Men det har varit ett stort jobb med planeringen bakom.

Primärvårdsblocket har varit svårast att lösa. Att ratta AT och BT parallellt de kommande åren blir också en stor utmaning, enligt Niyaz Hareni.

– Det krävs att vi är på tårna för att säkra en god arbetsmiljö. Vi måste samverka mer frekvent för att se till att det inte blir trängsel.

I Halland gör AT-läkarna– liksom i många andra regioner – allmäntjänstgöring under 21 månader. Att korta tjänstgöringen till 18 månader, som är minimikravet, för att få fram fler tjänster är dock inte aktuellt i nuläget.

– Vi upplever att de extra månaderna gör det lättare att säkra en god arbetsmiljö. Men det kan absolut vara så att vi får lyfta frågan om att göra en kortare AT på nytt om det blir för trångt, säger Niyaz Hareni.

Även i Jönköping räknar man med att öka med nästan 20 procent under tre år, från dagens 74 tjänster till 86 år 2024. Att utbilda fler handledare är nödvändigt för att det ska lyckas, enligt AT-chefen Britt-Marie Persson. De kommande åren ska vikten av handledning lyftas upp på chefsnivå i regionen. Det finns även planer på att införa en grundläggande handledarutbildning för regionens specialistläkare.

– Vi har identifierat handledningsfrågan som jätteviktig. Förut har det mer varit de som varit särskilt intresserade av att undervisa andra som handlett. Men nu när vi står inför så många nya adepter måste alla dra sitt strå till stacken.

 

Läs också:

Fler AT-tjänster i Uppsala nästa år