Från och med den 11 oktober kan barn i åldrarna 12–15 år vaccineras mot covid-19. Detta efter att Folkhälsomyndigheten tidigarelagt starten som från början var tänkt i november.

Regionerna får själva besluta om vissa detaljer, till exempel frågan om samtycke. Nu visar nyhetsbyrån TT:s enkät, som samtliga regioner svarat på, att nästan hälften kommer att kräva att båda föräldrarna säger ja för att vaccinera barn mot covid-19, om de har gemensam vårdnad. Bland dem finns Blekinge, Sörmland och Jönköpings län.

Sedan finns några regioner med lite andra varianter. Region Norrbotten kräver till exempel båda föräldrarnas medgivande om barnet är 12 år, men bara den enas om barnet är 13 och själv vill bli vaccinerad. Gävleborg kräver två vårdnadshavares underskrifter vid skriftligt medgivande, men det räcker att en ger samtycke om denne följer med barnet till vaccinationen.

Flera regioner har inte bestämt sig. Ingen region svarar att barnet självt får bestämma.

Sveriges Kommuner och regioner (SKR) utreder dock om barn ska kunna bestämma själva. En vägledning ska publiceras inom kort, något flera regioner svarar att de väntar på.

– När det gäller 16–17-åringar är de så pass gamla att det är tydligt att man kan göra en avvägning mellan mognad och föräldrasamtycke. Men ju längre ner i åldrarna man kommer, desto mindre sannolikt är det att man är mogen själv att fatta beslutet, även om barnets åsikter också ska beaktas, säger Emma Spak, sektionschef för hälso- och sjukvård på SKR, till TT.

 

Läs även:

FHM tidigarelägger vaccination av barn

Skolläkare: Bra om vaccination av barn kan ske i skolan

Smittskyddsläkarföreningen vill se vaccination från 12 år

Barnläkarföreningen öppnar för vaccination från 12 år