På en pressträff under onsdagen konstaterade socialminister Lena Hallengren (S) att alla fyra faser i vaccinationsarbetet har slutförts och att målen uppnåtts. Nu har 82 procent av alla 16 år och äldre fått en dos, och 73 procent har fått två doser.  Men det räcker inte.

– En klar majoritet av alla Iva-patienter är ovaccinerade. Viruset finns kvar i Sverige och världen – så vaccinera dig om du inte gjort det, sa Lena Hallengren.

Det finns fortfarande områden och grupper – främst yngre med utländsk härkomst i socioekonomisk utsatta områden – där vaccinationstäckningen är för låg.

Därför tillsätter regeringen 40 miljoner kronor till regionerna för riktade insatser med syfte att höja vaccinationstäckningen. Målet med tilläggsöverenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och regioner (SKR) är att vaccinationstäckningen i Sverige ska bli så hög och jämnt fördelad som möjligt.

Enligt Marie Morell, ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation, har regionerna hela tiden arbetat med uppsökande verksamhet för att säkra att alla invånare får tillgång till rätt information, men nu blir det uppdraget ännu tydligare.

– Tidigare har det varit mycket fokus på massvaccination. Nu kommer varje dos ta mer tid och kräva mer uppsökande verksamhet, sa hon.

Marie Morell gav flera exempel på hur regionerna kan rikta insatserna, bland annat sms-påminnelser, att använda olika nätverk i samhället för att informera, samarbeta med högskolor och församling och drop-in mottagning på sportevenemang eller SFI-utbildning. Att erbjuda vaccin nära det vardagliga miljöerna och göra det så enkelt som möjligt att vaccinera sig där, beskrev hon som framgångsfaktorer.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson pekade särskilt ut vikten av att vård- och omsorgspersonal vaccinerar sig, i synnerhet de som arbetar patientnära.

– Vi har ingen hård kärna av människor som inte vill vaccinera sig inom vård och omsorg. Men vi har en ganska stor grupp som lever och finns i grupper som har en lägre vaccinationstäckning, sa Johan Carlson.

Han betonade samtidigt vikten av frivillighet.

– Jag tror det väldigt mycket en fråga om kunskap och upplysning. Det är inte säkert vi uppnår målet med hårdare tag. Målet är att folk ska förstå och tycka att det är bra med vaccin.

I Folkhälsomyndighetens allmänna vägledning för vaccination av vård- och omsorgspersonal, har ett avsnitt till om covid-19 lagts till.

Enligt Johan Carlson kommer myndigheten även inom kort med särskilda råd och uppmaningar för ovaccinerade samt besked i frågan om vaccination för 12–15-åringar i Sverige.

Totalt har över 13 miljoner doser getts och över 7 miljoner människor som är 16 år och äldre har fått sin första dos och över 6,2 miljoner personer är vaccinerade med två doser. 1,5 miljon vuxna samt äldre tonåringar är fortfarande ovaccinerade.