I slutet på juli publicerade Dagens Nyheter en granskning, där reportrar utgav sig för att vara patienter och frågade vårdgivare om de kunde få en »etnisk svensk« eller en »svensk svensk« läkare eller tandläkare. 51 av 120 vårdgivare var tillmötesgående till kravet. 40 gick inte med på det, och bara ett fåtal gjorde en tydlig markering mot begäran.

Granskningen startade en diskussion om diskriminering av vårdanställda. I slutet av augusti träffade socialminister Lena Hallengren (S) och jämställdhetsminister Märta Stenevi (MP) både fack och arbetsgivare för att diskutera frågan. Och i går, tisdag, möttes fackförbundet och arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och regioner, SKR.

– Det var ett bra möte. Det var tydligt att alla var berörda och frustrerade av DN:s granskning, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale efter mötet med SKR.

– Att kräva att få en läkare eller tandläkare enbart utifrån vilken hudfärg eller etnicitet man har, är ju helt oacceptabelt. Det är jätteviktigt att man får träffa den individ som har bäst kompetens att hantera det problem man söker för.

Enligt Sofia Rydgren Stale var alla på mötet överens om att ansvaret i den här frågan huvudsakligen ligger på arbetsgivaren: att se till att diskriminerande krav från patienter inte godtas. Läkarförbundet lyfte att alla regioner måste se till att det finns riktlinjer som vårdanställda kan falla tillbaka på när de möter patienter med sådana krav.

– De arbetsgivare som saknar riktlinjer behöver ta fram sådana väldigt skyndsamt. Det är ett underbetyg att inte ha det, vilket DN:s granskning visade att en del inte hade.

Hon säger att regionerna också behöver öka kunskapen om diskriminering. Läkarförbundet kommer själva uppmärksamma frågan framöver. Det kommer till exempel ske på lokalföreningarnas representantskap som är en av förbundets största konferenser i höst.

– Vi ska dela med oss av våra erfarenheter av diskriminering i vården, erfarenheter kring arbetet mot diskriminering, och hur vi kan hjälpas åt för att motverka det när det uppstår.

Sofia Rydgren Stale tycker att SKR tog till sig av tisdagens samtal med facken. Det mest akuta är att alla regioner får riktlinjer. Men sedan måste de också följas, vilket man kan behöva träna personalen i.

– Det måste bli arbetsgivaren som måste säkra att det arbetet sker. Sedan har vi alla ett ansvar. Och vi som fackliga företrädare kan vara en blåslampa, så att säga.

Caroline Olsson, chef för arbetsgivaravdelningen på SKR, skriver i ett mejl till Läkartidningen att mötet var en bra grund för den fortsatta dialogen med regioner och kommuner. Hon fortsätter:

»Vi kommer också att se hur vi partsgemensamt, genom samarbetet Sunt arbetsliv, kan öka stödet till chefer och fackliga företrädare om det förebyggande arbetet mot diskriminering och rasism.«

Nästa vecka kommer Diskrimineringsombudsmannen (DO) att träffa regionerna för att diskutera frågan.

 

Läs även:

Statsråd: Arbetsgivarna har stort ansvar för att stoppa diskriminering

Vårdgivare kallas till DO

Distriktsläkarföreningen: Politikerna måste ta ansvar för att vårdval aldrig baseras på etnicitet

Läkarförbundet kommer att ta upp etnisk diskriminering med SKR

Val av läkare utifrån etnicitet strider mot regioners riktlinjer

Sylf, SLF student och Sjukhusläkarna: Samtliga Sveriges vårdgivare måste ta sina anställda i försvar

Vårdgivare sa ja till önskemål om »etnisk svensk« läkare