Bristen på specialister i allmänmedicin är välkänd. En av lösningarna som diskuterats är att försöka locka andra specialistläkare att också bli specialister i allmänmedicin.

Nu har Dagens Medicin genom utdrag över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal sammanställt uppgifter om hur många läkare inom andra specialiteter som blivit allmänläkare.

Siffrorna visar att 386 läkare med andra specialiteter fått specialistbevis i allmänmedicin under de senaste 15 åren.

Det motsvarar cirka 25 nya specialister i allmänmedicin per år. Däremot har det inte gått att få fram uppgifter om exakt hur många av dessa som faktiskt arbetar i primärvården.

Magnus Isacson, ordförande för Svensk förening för allmänmedicin (Sfam), tror att tillskottet på nya allmänläkare från andra specialiteter skulle kunna bli dubbelt så stort om det fanns strukturerade program där sjukhusläkare får behålla sin lön under utbildningstiden.

– Förutom att spårbytarna bidrar till att minska bristen på läkare i primärvården kan de tillföra andra perspektiv. Det borde finnas nationella program för sjukhusläkare som vill bli allmänläkare, säger Magnus Isacson till Dagens Medicin.

Av de 386 specialister som byggt på sin kompetens med allmänmedicin är den största gruppen, 141 läkare, internmedicinare. Därefter följer områdena kirurgi, anestesi, barn- och ungdomsmedicin och infektionsmedicin.