Ett nytt kompetenscentrum för AI ska öppnas på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Målet är att vara ett stöd för verksamheter som vill införa AI i sitt arbete då man ser en ökning av forsknings- och innovationsprojekt som involverar just detta. På centrumet kommer utvecklare med AI-kompetens att vara på plats och arbeta riktat mot verksamheter som vill tillämpa AI. Även kompetenser från andra delar inom sjukhuset involveras, såsom juridik, IT och digitalisering, kliniska prövningar och näringsliv.

– AI har stor potential i sjukvården och vi inom sjukvården måste sitta i förarsätet i utvecklingen för att AI ska ge maximal nytta för våra patienter och medarbetare, säger sjukhusdirektör och professor Ann-Marie Wennberg, i ett pressmeddelande.

Magnus Kjellberg, blivande föreståndare för centrumet, tror att artificiell intelligens kommer att få stor betydelse för sjukvården i framtiden.

– Inom framför allt bilddiagnostik finns stora möjligheter med AI, men AI har många möjliga tillämpningar till exempel som beslutsstöd eller vid tidig upptäckt av sjukdom.

I dag tillämpas AI inom en rad verksamhetsområden, däribland radiologi och dermatologi. Sjukhuset hoppas att den fortsatta teknologiska utvecklingen ska göra stor nytta för att effektivisera vården och skapa möjligheter att processa stora mängder data. Man har bland annat sett att datasystem i vissa fall har gjort likvärdiga bedömningar som läkare.

Det nya centrumet öppnar i dag, den 1 september.