Sedan tidigare har regeringen och Sveriges Kommuner och regioner (SKR) en överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention för 2021–2022. I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen nu fortsatta satsningar i ytterligare två år.

1,5 miljarder kronor per år ska avsättas. Med tidigare aviserade anslag innebär det en total satsning på cirka 2,2 miljarder kronor per år för 2023 och 2024.

– Att främja psykisk hälsa, stärka psykiatrin och minska antalet självmord är högt prioriterade frågor för regeringen. Sedan 2016 har vi mer än fördubblat resurserna till arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention. Resurser behövs både för det förebyggande arbetet och för att hjälp ska finnas tillgänglig för den som mår dåligt, säger socialminister Lena Hallengren (S), i ett pressmeddelande.

Regeringen vill bland annat att primärvårdens arbete med psykisk ohälsa stärks. Målet är också att underlätta arbetet för en köfri barn- och ungdomspsykiatri.

– Barn och vuxna som lider av psykisk ohälsa måste få rätt hjälp snabbare. Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin är för långa och vårdcentralerna måste vara rustade för att hantera psykisk ohälsa. Därför tillför vi ytterligare resurser till arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention, säger finansmarknadsminister och biträdande finansminister Åsa Lindhagen (MP) i pressmeddelandet.