Torsten Mossberg, ordförande för Seniora läkare och ledamot i Läkarförbundets styrelse. Foto: Johan Knobe

Vid Seniora läkares årsmöte förra veckan fick styrelsen uppdraget att påtala att covid-19 är en anmälningspliktig och samhällsfarlig sjukdom, men att den behandlats annorlunda än tidigare sjukdomar som tbc.

– Vi har ju erfarenhet av att ha varit läkare under så lång tid, vissa ända från 50-talet. Och flera är ju patienter också och har upplevt att vårdpersonalen sagt nej när de frågats om de vaccinerats, säger Torsten Mossberg, ordförande för Seniora läkare.

Han fortsätter:

– Då blir vi upprörda. Ta tbc till exempel. Vi fick inte arbeta om vi inte kunde visa att vi var vaccinerade. Vi minns också kurskamrater som fick tbc på patologen och kurskamrater som avled. När man har samma klassning på covid-19 som med de andra allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar, då tycker vi att man skulle behandla covid som en likadan sjukdom.

Förutom att vaccination var obligatoriskt för sjukvårdsanställda vid misstänkt smitta eller avsaknad av immunitet, påminner Seniora läkare om att exempelvis smittkoppor utrotades 1980 genom obligatorisk vaccination för alla.

Torsten Mossberg påpekar att det är lätt att konstatera att många äldre har avlidit i covid-19. Men trots det är vaccination i sjukvården frivillig.

– Någon diktatur vill vi så klart inte ha, men vi blir oroliga.

Ska arbetsgivare kunna kräva att personal vaccinerar sig i åtminstone delar av verksamheten?

– Ja, det tycker vi. Och om man inte vill vaccinera sig av olika anledningar – det kan ju finnas kontraindikationer – att man då får andra arbetsuppgifter om det är möjligt. Huvudsaken är att man inte utsätter patienter för smittorisk.

I Dalarna utreder regionen om det finns möjlighet att inte anställa personal som inte har vaccinerat sig mot covid-19. Torsten Mossberg menar att det juridiska kan behöva utredas, men påpekar också att smittskyddslagen egentligen är ganska sträng.

– Jag tycker det skulle vara självklart att man inte anställer någon som inte är vaccinerad och sett till att den inte är smittfarlig.

Torsten Mossberg är också ordförande i Läkarförbundets etikråd och ledamot i förbundets styrelse.

Ställer Läkarförbundets styrelse några krav på arbetsgivarna?

– Vi har ännu inte gjort det. Vi ska diskutera det här på ett förbundsstyrelsemöte.

– Åtminstone jag håller med Statens medicinsk-etiska råd, som skrev att det är en moralisk plikt att vaccinera sig. Då går man inte så långt att säga att det är ett obligatorium men ändå att var och en måste besinna sig och vaccinera sig om man arbetar i sjukvården.

Hur stort är problemet med ovaccinerad personal i realiteten?

– Det är omöjligt att säga hur stort det är. Men jag tycker varje person som bär smitta och riskerar att smitta ett antal äldre är katastrofalt egentligen, eftersom det kan innebära döden för den smittade.

 

Läs även:

Smer: Vårdpersonal har en moralisk skyldighet att ta vaccin

Dalarna utreder möjlighet att inte anställa ovaccinerad personal