Josef Milerad, ordförande för Svenska skolläkarföreningen.

Svenska skolläkarföreningen har skickat en skrivelse till Folkhälsomyndigheten, där de ställer sig bakom Svenska barnläkarföreningen (BLF) som tidigare öppnat upp för vaccination av barn från 12 års ålder. Skolläkarföreningen lyfter precis som Svenska barnläkarföreningen fram den smittsamma deltavarianten som skäl till varför barn bör vaccineras. Föreningen pekar på att det finns rapporter om att deltavarianten kan ge en svårare sjukdomsbild hos barn och unga. De hänvisar också till data som den amerikanska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten (CDC) redovisat som visar att nio miljoner amerikanska barn i åldrarna 12–17 år har vaccinerats mot covid-19 utan att några allvarliga korttidsbiverkningar noterats.

Skolläkarföreningen belyser särskilt de negativa effekterna som pandemin har haft för barn och ungas psykiska hälsa och utbildning. Restriktionerna har inneburit oregelbunden skolgång, inställd undervisning och skolstängningar.

Josef Milerad är ordförande i Svenska skolläkarföreningen, skolöverläkare och arbetar som universitetslektor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa på Karolinska institutet. Han anser att vaccination av barn från 12 års ålder bör ske i skolans lokaler – om möjligt – för att slippa krångel. Han menar att primärvården och vaccinationscentralerna inte är vana vid att vaccinera barn i stor utsträckning och att skolan har erfarenhet av hur det ska gå till rent praktiskt.

–Det behövs bland annat skriftligt samtycke från båda föräldrarna, skolan vet hur det ska administreras på ett smidigt sätt, säger han.

Josef Milerad anser att primärvården och de privata aktörerna bör bistå i vaccinationsarbetet, precis som inom det övriga vaccinationsprogrammet. Han menar att vaccinationstäckningen blir högre om vaccineringen sker nära barnen i lokaler som de känner till. Dessutom slipper föräldrarna ta ledigt från jobbet och beställa tid för vaccinering om det hela sker i skolans lokaler.

— Jag kan förstå om det kan väcka ett motstånd bland skolsköterskor genom att de blir överbelastade med nya uppgifter, men jag tror att man kan hitta en bra lösning, avslutar han.

Folkhälsomyndigheten meddelade på förra veckans pressträff att de utreder frågan och kommer att ge besked om vaccination av barn under denna eller nästa vecka.