Sveriges Radio Ekot rapporterar att Smittskyddsläkarföreningen nu förordar att barn från 12 år erbjuds vaccination mot covid-19.

– Det är i första hand för att minska risken för allvarlig sjukdom även hos barnen. Även om barnen har en låg risk att bli sjuka av covid så är det vissa barn som blir allvarligt sjuka eller får besvärliga komplikationer av sjukdomen som gör att nyttan med vaccinet ändå tydligt överstiger eventuella risker, säger Malin Bengnér, smittskyddsläkare i Region Jönköpings län och styrelseledamot i Smittskyddsläkarföreningen, till Ekot.

I flera andra länder som exempelvis Danmark och Finland erbjuds redan vaccination mot covid-19 till barn från 12 års ålder. Enligt Malin Bengnér bygger Smittskyddsläkarföreningens bedömning på erfarenheter som gjorts i andra länder.

– Vid det här laget har många miljoner barn världen över vaccinerats och man följer ju väldigt noggrant upp eventuella biverkningar och reaktioner på vaccinen, och nu finns det så pass mycket samlade data som visar att det här vaccinet både är effektivt men också väldigt säkert även på barn.

Smittskyddsläkarföreningen har framfört sina argument till Folkhälsomyndigheten som just nu utreder frågan om yngre barn ska rekommenderas vaccin mot covid-19. Besked från Folkhälsomyndigheten väntas komma inom kort.

Sedan tidigare har Barnläkarföreningen öppnat för vaccination av barn från 12 års ålder. I en skrivelse till Folkhälsomyndigheten pekar föreningen på att det i nuläget finns flera argument som talar för att erbjuda vaccination till barn.

Det handlar inte minst om att skydda barn från att bli allvarligt sjuka i covid-19 och att skydda barn från att drabbas av komplikationer av sjukdomen.

Barnläkarföreningen pekar också på att flera europeiska länder förordar allmän vaccination från 12 års ålder och att den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC hittills gjort bedömningen att nytta med vaccination överstiger eventuella risker.

Därtill konstaterar Barnläkarföreningen att barn har drabbats hårt av pandemins indirekta konsekvenser, bland annat oro, påverkad skolgång och fritid. Barn har därmed mycket att vinna på minskad smittspridning, vilket vaccination sannolikt kan bidra till.

Läs mer:

Barnläkarföreningen öppnar för vaccination från 12 år