På Nationella vårdkompetensrådets konferens, som hölls under fredagen, beskrev socialminister Lena Hallengren (S) uppdraget som ett bra exempel på hur regeringen tänkt sig att det rådgivande rådet ska användas.

– Vi behöver samverka och samarbeta mycket när det gäller vården, inte minst när det gäller kompetensfrågorna. Man kan inte bara sitta och se till sitt eget. Det går inte att tänka att man löser sina egna kompetensförsörjningsbehov på kort och lång sikt – och sedan har vi inte hanterat kompetensförsörjningen på nationell nivå.

Allmänmedicin är en bristspecialitet sedan länge. För att primärvårdsreformen ska gå att genomföra och målet om fast läkare ska vara möjligt att uppnå, är det viktigt att kompetensen finns påpekade Lena Hallengren.

– Vi måste försäkra oss om att vi har tillräckligt med allmänspecialister.

Hon ser inte förstatligande av vården som nödvändigt för att få en bättre samordning och kunna klara av nationella utmaningar.

– Det här är ett alternativt sätt att gå. Men det nationella kan inte göra allt, sa Lena Hallengren och tillade att det inte bara handlar om fler tjänster i primärvården utan också var i primärvården tjänsterna ska inrättas.

Hon pekade ut glesbygdsområden och socioekonomiskt utsatta områden som särskilt prioriterade.

– Det gäller att se till att få ST-tjänster på rätt ställen. Och den kunskapen sitter man oftare på i regionerna.

Regeringsuppdraget innebär att Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet tillsammans ska redovisa ett planeringsunderlag och ta fram rekommendationer för hur många ST-platser i allmänmedicin som behövs i varje region. I underlaget och rekommendationerna ska Socialstyrelsen också svara på frågan hur många ST-tjänster som finns nu, samt hur många specialister i allmänmedicin som finns och hur stor efterfrågan är.

Rådets uppdrag ska redovisas om ett år.

De kommande rekommendationerna om antal ST-platser är inte tvingande. Men socialministern är övertygad om att regionerna kommer följa dem ändå.

– Jag har svårt att se att vilka regioner som inte är intresserade av att göra sin del för att se till att vi har en primärvård som är bemannad med rätt kompetens.

 

Läs mer:

Behovet av allmänläkare ska kartläggas i samtliga regioner