Fredrik Larsson, AT-chef, Södersjukhuset.
Foto: Region Stockholm/Södersjukhuset.

– Fantastiskt roligt! Vi är fantastiskt nöjda, säger Fredrik Larsson, AT-chef på Södersjukhuset, till Läkartidningen.

Stora sjukhus brukar sällan hamna högt på listan över de bästa AT-orterna när Sveriges yngre läkares förening ber AT-läkarna betygsätta sina orter. AT-chefen ser raketlyftet som ett kvitto på att det är möjligt att förändra och förbättra tjänstgöringen. Även på ett stort akutsjukhus med en växande skara AT-läkare. Enligt honom är Södersjukhuset det enskilda sjukhus i Sverige som har flest AT-läkare.

Södersjukhusets AT-ledning har höga målsättningar. Ett uttalat mål är att bli det bästa AT-valet i Stockholm och att klättra rejält i AT-rankningen.

Vad ligger bakom ert lyft?

– Ett omfattande och intensivt förbättringsarbete. Vi har vänt på alla stenar i tjänstgöringen, från första annonsutskick till sista avslutsamtal. Det har framför allt handlat om att skapa en stor delaktighet hos AT-läkarna och en närvaro och lyhördhet för deras åsikter, säger Fredrik Larsson.

Han beskriver det som ett lagarbete, där alla på sjukhuset och inom psykiatrin och primärvården har arbetat tillsammans mot samma mål.

– Det är så många personer inblandade i det här resultatet. Allt från administratörer, HR, studierektorer och AT-ansvariga. Och framför allt alla AT-läkare själva som kommer med så kloka idéer för hur man kan göra saker bättre.

Vilka är era främsta styrkor som AT-ort?

– En tät dialog med AT-läkarna för att sedan göra förändringar utifrån deras åsikter. Det är de som är huvudpersonerna hos oss. Vi kämpar för att de ska ha det bra.

Södersjukhuset får särskilt beröm från Sylf för sin AT-rekrytering. Processen har gjorts om efter Sylfs modell för en schyst rekrytering för att bli så transparent, tydlig och rättvis som möjligt.

I år har sjukhuset utökat sina AT-platser mest i Sverige – från 48 till 60 tjänster. Som Läkartidningen tidigare har berättat har nya placeringar skapats på kliniker som inte haft AT-läkare förut.

– Vi försöker tänka nytt. Vi har brett ut oss på sjukhuset. Nu har till exempel infektion och barn AT-läkare. Det har de inte haft förut, säger Fredrik Larsson.

Läs också:

Södersjukhuset erbjuder fler AT-platser genom nya placeringar

Pedagogisk AT testas i Stockholm

Bäst AT i Varberg och Västervik

AT-chef i Varberg: »Viktigt att lyssna och vara ärlig«