Johan Herlin Ejerhed är ny läkarstrateg i Stockholms stad. Foto: Joakim Andersson

I november förra året konstaterade Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) att samtliga regioner uppvisat allvarliga brister när det gäller vården av äldre på särskilda boenden under pandemin.

Enligt Ivo:s granskning fick en femtedel av patienterna på de mest drabbade boendena ingen individuell läkarbedömning.

Även Coronakommissionen har pekat på brister i vården och omsorgen för äldre under pandemin och konstaterat att den medicinska kompetensen i äldreomsorgen behöver förstärkas.

En övergripande fråga som diskuterats i sammanhanget är den om kommunalt anställda läkare. Coronakommissionen anser att det bör vara möjligt för kommuner att anställa läkare.

Men i dagsläget ligger ansvaret för läkarinsatser på regionerna. Det ansvaret får inte överlåtas till kommunerna, vilket i princip innebär ett hinder för kommunerna att själva anställa läkare i äldreomsorgen.

Den här uppdelningen kan dock komma att förändras. Just nu utreder Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell en ny äldreomsorgslag. I uppdraget ingår bland annat att se över om varje kommun bör ha en medicinskt ledningsansvarig läkare, en så kallad MAL, som har ett övergripande medicinskt ansvar, samt om det finns behov att låta kommunerna utföra patientnära läkarinsatser.

En kommun som redan valt att anställa en läkare – åtminstone på strategisk nivå – är Stockholms stad. Sedan den 1 september är Johan Herlin Ejerhed anställd som läkarstrateg. Han är specialist i intermedicin kommer närmast från Danderyds sjukhus där han var sektionschef för allmän internmedicin.

När Läkartidningen träffar Johan Herlin Ejerhed i Stadshuset i Stockholm har han varit på sin nya tjänst i drygt en vecka. Han förklarar att det är frågorna som rör de sköra patienterna som lockade honom att söka jobbet.

– Den här sektionen för allmän internmedicin är något jag byggt upp på Danderyds sjukhus och där har fokus varit just på det akuta omhändertagandet av sköra patienter. Kompetensen kring det är något som jag har hållit på med de senaste 8–10 åren, säger han.

Johan Herlin Ejerhed fortsätter:

– Så kom det ut en tjänst där man skulle få jobba med sköra patienter och stärka den medicinska kompetensen och jobba med utbildningar och strategier. Det var i princip samma sak som på Danderyds sjukhus, men på ännu lite högre nivå.

Vad vet en internmedicinare om kommunal hälso- och sjukvård?

– Jag har jobbat mycket med patientkategorin. Rent konkret har jag jobbat jättemycket med frågor om vilka patienter som ska tillbaka till hemtjänsten, vilka som gagnas av att bo på ett boende. När är patienten akut sjuk? När är patienten döende?

Johan Herlin Ejerhed lyfter också fram att han i sin tidigare roll arbetat med att försöka stärka frågorna som rör de sköra patienterna så mycket som möjligt.

– Nu har faktiskt Danderyds sjukhus ett sjukhusövergripande projekt för att minska återinskrivningen för de mest sköra som jag har påverkat och drivit.

Det övergripande syftet med läkarstrategrollen är att stärka den kommunala kompetensen i sjukvårdsfrågor, men det handlar också om att med hjälp av Johan Herlin Ejerheds medicinska kompetens bli en bättre samverkanspart med Region Stockholm.

Johan Herlin Ejerhed har inlett ett arbete med att göra en nulägesanalys för att ta reda på vilka eventuella behov eller brister som finns. Tanken är det arbetet i nästa fas ska mynna ut i mer konkreta saker.

Det skulle kunna handla om att undersköterskorna behöver mer medicinsk kompetens eller ökad läkarnärvaro.

– En surdeg som jag förhoppningsvis kan komma någorlunda fram till det är ju vad som är definitionen av den kommunala hälso- och sjukvården. En bladderscan för att titta om det finns urin kvar i blåsan, ska den ägas av äldreboendet eller primärvården? Det finns många sådana diffusa gränser.

Anställningen är tidsbegränsad på 18 månader, därefter ska uppdraget utvärderas. Just tidsbegränsningen är något Johan Herlin Ejerhed ser som en utmaning.

– Stadens beslutsprocesser sträcker sig 18 månader, lika långt som min tjänst, så det är frågan hur mycket konkret man kan komma till.

Tjänsten som läkarstrateg är just strategisk och Johan Herlin Ejerhed kommer därför inte att arbeta kliniskt.

Hur känns det?

– Nu har det bara gått någon vecka men jag kommer nog att sakna det, absolut. Men det som driver mig är just den sköra patienten, och det jag gör på dagarna syftar ändå till att göra det bättre för den sköra patienten. Jag känner ändå att jag gör någonting bra.

Stockholms stad är inte den enda kommunen som valt att anställa en läkare på strategisk nivå. Den 1 november tillträder Per-Ola Sundin som »medicinsk strateg med läkarkompetens« i Örebro kommun. Syftet med tjänsten är att den ska bidra till att stärka kommunens medicinska kvalitet samt att förbättra strukturerna för vården av äldre i kommunen.

Även Per-Ola Sundin är specialist i internmedicin och kommer senast från Region Örebro län där han under de senaste åren arbetat som överläkare och projektledare i det mobila närsjukvårdsteam som startats gemensamt av regionen och Örebro kommun.

Johan Herlin Ejerhed

Ålder: 41
Bor: Södermalm i Stockholm
Specialitet: Internmedicin
Familj: Fru och tre barn
Fritidsintressen: Löpning och segling