Sedan 2018 har alla regioner erbjudit patienter tillgång till sina egna journalanteckningar på internet, genom det system som heter Journalen och som nås via 1177.se. Men patienternas tillgång på information har också diskuterats, såsom vad läkare egentligen ska skriva och hur viktiga uppgifter ska förmedlas i ett första skede.

Nu har en studie undersökt patienters inställning till att få dåliga besked via Journalen. Och den antyder att betydligt fler kan tänka sig det, än dem som faktiskt får sådana besked den vägen i dag.

– Resultaten från studien är intressanta, eftersom framför allt läkare är skeptiska till journalen på nätet mycket på grund av risken för att patienter får tar del av svåra hälsobesked innan läkare har hunnit kontakta dem, säger Jonas Moll i ett pressmeddelande.

Han är forskare i e-hälsa och biträdande lektor vid Örebro universitet, och har gjort studien tillsammans med Hanife Rexhepi vid Högskolan i Skövde.

Totalt har 2 687 patienter svarat på en enkät som genomfördes under perioden juni till oktober 2016. Personerna som svarade hade bjudits in att delta när de loggade in på Journalen via 1177.se.

Deltagarna tillfrågades bland annat vilka vägar de skulle vilja informeras om avvikande provresultat, och de kunde ge flera svar. En klar majoritet ville ha sådana besked vid ett fysiskt möte med sjukvården.

Men studien visar också att nästan 18 procent vill få dåliga besked via Journalen. Samtidigt är det bara 2 procent som faktiskt har fått det, enligt forskarna.

– En majoritet av dem som svarat vill ta emot svåra besked på telefon eller vid besök i sjukvården, och så fungerar det också i dag. Men resultatet visar att det är mycket viktigt för läkare att ha en dialog med sina patienter för att ta reda på hur de vill ha besked, säger Jonas Moll.

Ett personligt möte är alltså det vanligaste svaret på frågan hur patienterna vill ha svåra besked. Det uppgav 84 procent. Och bland dem som fått besked om avvikande provresultat, var det också det absolut vanligaste sättet.

Näst populärast var telefon. Men det var bara en tredjedel så många som ville ha svåra besked telefonledes, jämfört med ett fysiskt möte. Telefon var också det näst vanligaste sättet för vården att förmedla besked om avvikande provresultat.

Brev var det tredje vanligaste sättet som patienter hade fått dåliga besked på. Men patienterna föredrog Journalen framför brev.

Studien visar att det är skillnad mellan olika grupper av patienter. De med diabetes är mer positiva till besked online än de med cancer, psykisk sjukdom eller högt blodtryck. Män är också mer positiva än kvinnor till att provresultat ges via Journalen.

Läs studien: Rexhepi H, et al. Health Informatics Journal. 2021; 10.1177

 

Läs även:

300 000 läser nätjournalen varje månad – provresultat viktigast

Överläkare: Sätt tidsspärr på vissa journalanteckningar

Personal mer misstrogen än patienter mot journal på nätet