Knappt 7 miljoner svenskar har vaccinerats med minst en dos mot covid-19, men trots det är vaccinationsarbetet långt ifrån avslutat. Inom de lägre åldersgrupperna ligger vaccinationstäckningen fortfarande på låga nivåer, konstaterade Anders Tegnell vid dagens myndighetsgemensamma presskonferens.

–Vi behöver framför allt mer insatser mot åldersgruppen 30–39 år, där är nästan 30 procent fortfarande helt ovaccinerade, sa Anders Tegnell.

Folkhälsomyndigheten har tittat på vaccinationstäckningen inom olika befolkningsgrupper och kommit fram till att tre parametrar sticker ut; ålder, utbildning/inkomst respektive födelseregion. Bland de med lägst vaccinationsgrad finns, förutom yngre åldrar, även låg utbildningsnivå och personer som är födda utomlands.

–Vi har en betydligt lägre vaccinationsnivå bland personer som inte är födda i Sverige. De som har lägre utbildning och sämre ställt socioekonomiskt är i mindre grad vaccinerade, även bland personer som är födda i Sverige. Ju högre utbildning man har, i desto högre grad är man vaccinerad, sa Anders Tegnell.

Den 29 september lättas restriktionerna. Men på pressträffen flaggade Anders Tegnell för att det då kan bli aktuellt med restriktioner riktade enbart mot de som är ovaccinerade. Vad det handlar om för rekommendationer är inte klart.

Hur länge sådana rekommendationer skulle kunna gälla för ovaccinerade är också oklart.

– Det beror helt på den fortsatta smittspridningen. Förmodligen en hyfsad tid framåt, sa Anders Tegnell.

Emma Spak, sektionschef för avdelningen vård och omsorg på Sveriges Kommuner och regioner, pekade även hon på den skilda vaccinationsgraden inom olika befolkningsgrupper. Många regioner börjar växla över från massvaccination till mer riktade insatser mot grupper där vaccinationstäckningen är låg. Under hösten sker vaccineringen på vårdcentraler och på mindre mobila vaccinationsmottagningar och inte på bred front som tidigare under vaccinationsarbetet.

–Insatserna handlar om att sänka trösklarna för att fler ska vaccinera sig och nå ut med information. Många känner oro inför biverkningar, konstaterade Emma Spak.

Vaccinationsbussar finns i områden med låg vaccinationsgrad. Arbetsplatser med låg vaccinationsvilja har kontaktats där regionerna samarbetar med arbetsgivare för att anställda ska kunna vaccinera sig på arbetstid. Samarbeten sker även med gymnasieskolor, SFI, folkhögskolor och högskolor. Det skickas sms till yngre personer om hur de bör gå till väga och hälsoinformatörer och kulturtolkar arbetar med att ge information.

–Man lyssnar, möter oro och försöker hjälpa till för att sänka trösklarna, sa Emma Spak.

Under presskonferensen kom frågor gällande rekommendation för vaccination av barn och unga mellan 12–15 år. I veckan meddelade Kungliga vetenskapsakademiens expertgrupp att man rekommenderar vaccination i den åldersgruppen. I en skrivelse till Folkhälsomyndigheten har även Svenska barnläkarföreningen (BLF) öppnat för vaccination från 12 år. Enligt Anders Tegnell utreds frågan och Folkhälsomyndigheten räknar med att komma med beslut inom två veckor.