Läkartidningen har tidigare berättat om läkarstudenten Love Renström och svårigheten att byta studieort inom det gamla 5,5 år långa läkarprogrammet. Love Renström läste termin 4 på läkarprogrammet i Göteborg men ville byta studieort till Uppsala eftersom hans sambo blivit antagen till en utbildning där.

Men i samband med att den nya sexåriga läkarutbildningen sjösattes försvann antagningsmöjligheten till det gamla programmet, vilket ställde till problem.

När Läkartidningen skrev om problematiken i våras uppgav Bertil Lindahl, ordförande för programkommittén för läkarprogrammet vid Uppsala universitet, att man såg över om det fanns någon möjlig lösning.

Men i Uppsala är dörren nu stängd.

– Det besked vi kan ge och som vi kan stå för är: nej, det går inte, säger Bertil Lindahl till Läkartidningen.

Förfarandet för den som vill byta studieort till Uppsala innebär att man behöver söka och bli antagen till läkarprogrammet från början. Därefter kan man ansöka om att tillgodoräkna sig eventuella studier för att sedan hoppa in på motsvarande termin på programmet.

Den här ordningen kommer fortsatt att gälla för det nya sexåriga läkarprogrammet, som nu är inne på den första terminen.

Men eftersom det gamla läkarprogrammet inte längre finns att söka går det helt enkelt inte bli antagen på det programmet, vilket sätter käppar i hjulet för läkarstudenter som läst några terminer på det gamla läkarprogrammet och vill byta studieort.

– Det är ju ett moment 22-situation. Det finns liksom inget program att söka till. Däremot kan de ju söka till nya programmet, men då är det ju problemet att de senare terminerna inte finns ännu.

Den som vill läsa läkarprogrammet i Uppsala är välkommen att söka in till det nya läkarprogrammet och tillgodoräkna kurser, men då behöver man vänta på att senare terminer på det nya programmet börjar ges.

– Det kan man absolut göra, men problemet är att det dröjer ett antal terminer. Det är ju en lösning för dem som bara gått någon termin, men är man längre upp programmet så blir det ju en väldig fördröjning.

En annan möjlig lösning är att inrätta något som kallas för antagning till senare del. Det innebär att man öppnar ansökan till det gamla programmet på exempelvis termin 5 eller 6. Det systemet har Uppsala universitet inte använt sig av tidigare när det gäller läkarprogrammet och enligt Bertil Lindahl är det är inte aktuellt att införa nu.

– Nej, det är det inte. Om det hade varit så att vi enligt de här reglerna kunde begränsa det till att hålla oss till svenska studieorter, då hade vi övervägt det.

Men enligt Bertil Lindahl måste man i sådant fall öppna upp en sådan ansökan för alla, vilket innebär att man måste hantera ett stort antal ansökningar från utlandsutbildade studenter.

– De lärosäten som gör det vet att man då får 100­–200 ansökningar varje termin där man måste bedöma om de är behöriga. Det är en gigantiskt administrativ uppgift att göra. Vi skulle behöva flera anställda som bara ägnade sig åt det, och det vill vi inte prioritera.

Bertil Lindahl beklagar situationen.

– Vi tycker att det här är tråkigt, för det är ju en grupp studenter nu då som kommer i kläm, så att säga. De som går de nya programmet kommer ju att kunna byta precis som tidigare.

Love Renström tycker att situationen är tråkig på flera sätt.

Love Renström läser just nu termin fem på läkarprogrammet. Foto: Privat

– Det ena handlar generellt om att för oss som fortfarande läser på det här gamla programmet så har ju möjligheten att byta studieort och fortsätta läsa klart försvunnit. Det andra är min egen situation, att jag blev drabbad av det här, säger han till Läkartidningen.

Nu har Love Renström fortsatt att läsa en termin i Göteborg medan hans sambo är i Uppsala, med konsekvensen att de nu har två lägenheter i olika städer.

Argumentet att det blir en stor administrativ börda för ett program som håller på att fasas ut ger Love Renström inte mycket för.

– Det är ju en tillfällig administrativ börda för det första. Man behöver ju bara ha igång det här i fem år. Sedan har ju alla studenter som läser på gamla programmet gått ut. Det är ett tillfälligt problem som man försatt sig i själva för att man inte har varit uppmärksam på vad förändringarna skulle ha för effekt.

Love Renström har ändå vissa förhoppningar om en lösning.

– Jag tror ändå att det finns en bild hos både läkarstudenter och läkare att det borde vara möjligt att byta utbildningsort under utbildningens gång. Det är så det har funkat innan och det är så det kommer att funka i framtiden. Nu är vi en grupp som hamnar i kläm här. Om det på något sätt lyckas skapa en opinion hos övriga i kåren så kan universiteten tvingas tänka om.

Läs mer:

Svårare byta studieort på gamla läkarutbildningen när nya sjösätts