Drew Weissman, immunolog vid University of Pennsylvania, och Katalin Karikó, biokemist vid University of Pennsylvania samt verksam på företaget Biontech. Foto: Peggy Peterson, Penn Medicine

Laskerpriset anses som det finaste och mest prestigefyllda priset för medicinsk forskning, efter nobelpriset. Priset – som delas ut i tre kategorier – förebådar också ofta ett Nobelpris. Mer än 90 av dem som fått nobelpriset har tidigare fått motta just Laskerpriset.

Nu har årets pristagare utsetts.

Priset för klinisk forskning går till immunologen Drew Weissman, University of Pennsylvania i USA och biokemisten Katalin Karikó, University of Pennsylvania samt verksam på företaget Biontech.

Deras upptäckt av hur man kan modifiera mRNA för att boosta proteinproduktion har banat väg för en helt ny teknik – en teknik som använts för att ta fram högeffektiva mRNA-vaccin mot covid-19 på rekordtid.

Kortfattat kommer covid-vaccinerna med ett recept för hur våra celler ska tillverka det så kallade spikproteinet hos sars-cov-2. Det modifierade mRNA:t packas i ett fetthölje för att kunna ta sig in i våra celler. Väl därinne tar kroppens eget maskineri över och börjar tillverka det sars-cov-2-specifika proteinet som immunförsvaret sedan lär sig att känna igen.

Priset för medicinsk grundforskning går till Karl Deisseroth, USA, samt Dieter Oesterhelt och Peter Hegemann, som båda är verksamma i Tyskland. De får priset för upptäckten av ljuskänsliga mikrobiella proteiner som kan aktivera eller tysta enskilda nervceller, och deras användning i utvecklingen av den revolutionerande optogenetiken.

Den tidigare nobelpristagaren och forskaren David Baltimore, USA, prisas för särskilda insatser inom medicinsk forskning. Han får priset för sina viktiga upptäckter inom områdena virologi, immunologi och cancer. Han prisas också för sitt mentorskap och akademiska ledarskap.