Regeringsbeslutet kommer på rekommendation av Folkhälsomyndigheten.

– Även om det är ovanligt, händer det också att barn drabbas av svår covid-19-sjukdom. Och Folkhälsomyndigheten har i dag därför beslutat att sänka åldern för vaccination och rekommendera att alla från 12 års ålder erbjuds vaccination mot covid-19 i Sverige, sa myndighetens generaldirektör Johan Carlson vid pressträffen.

Folkhälsomyndigheten har i en samlad bedömning tittat på underlag både från Sverige och andra länder. Utifrån detta har myndigheten kommit fram till att fördelarna väger tyngre än nackdelarna.

Folkhälsomyndigheten vill att starten på vaccination från 12 år sker samtidigt i landet. Myndigheten föreslår att regionerna börjar i november, efter höstlovet.

– Då hinner regionerna dels komma längre i det mycket viktiga arbetet att vaccinera fler vuxna – som är högsta prioritet – dels hinner de förbereda sig inför arbetet med att vaccinera barn från 12 år. Inte minst krävs insatser när det gäller kommunikation och information till barn och deras vårdnadshavare, sa Johan Carlson.

Det handlar inte bara om barnens hälsa, utan också om deras skolgång.

– Vacciner kommer att skydda barnen i de här åldrarna från sjukdomen. Men det kommer också hålla skolorna öppna, sa utbildningsminister Anna Ekström (S).

– Undervisning i gymnasiet, och i vissa fall även i högstadiet, har i stor utsträckning helt eller delvis skett på distans i pandemin. Det har lärt oss hur viktigt det är för barns kunskaper och välmående att skolan är öppen och att undervisning bedrivs på plats i så stor utsträckning som möjligt.

Underlaget för Folkhälsomyndighetens beslut kommer att publiceras om några dagar, enligt myndigheten.

Läs även:

Smittskyddsläkarföreningen vill se vaccination från 12 år

Vetenskapsakademien rekommenderar tredje dos till äldre

Norge erbjuder vaccin från 12 år

Skåne kräver svar om vaccination av 12–15-åringar

Barn i Tyskland ska få vaccin

FHM: I nuläget inte motiverat vaccinera brett från 12 år

Ungdomar kan börja vaccineras från augusti

Besked om vaccination av barn dröjer