Förra året införde Västra Götalandsregionen en särskild fastläkarersättning för vårdcentralerna. I korthet går det ut på att de vårdcentraler som kan erbjuda minst 70 procent av sina patienter en fast namngiven läkare får en särskild ersättning.

Nu har regionfullmäktige beslutat om nya ersättningsregler som börjar gälla nästa år.

Den extra ersättningen för enheter som kan erbjuda 70 procent av patienterna en fast läkare finns kvar. Men för att få full ersättning inför regionen ett villkor om att högst 50 procent av patienterna får vara listade på ST-läkare.

Dessutom får de vårdcentraler som kan erbjuda 98 procent av patienterna en fast läkarkontakt samtidigt som de klarar ST-läkarkravet en ytterligare extra ersättning.

Tanken med förändringen är att man inte ska skapa incitament för vårdcentralerna att överanställa ST-läkare i syfte att få ut den särskilda ersättningen.

Västra Götalands läkarförening har varit skeptiska till upplägget med fastläkarersättningen. Bland annat har man riktat kritik just mot att systemets utformning leder till en överanställning av ST-läkare.

Jakob Nyhlén, ordförande för läkarföreningens primärvårdssektion, är nöjd med förändringen kring listning på ST-läkare.

Jakob Nyhlén, ordförande för sektion primärvård inom Västra Götalands läkarförening. Foto: Joakim Andersson

– Det är jätteglädjande att regionen äntligen lyssnat på våra fackliga synpunkter som vi framfört ända sedan man planerade den här – i grunden goda – reformen. Det är glädjande att man försöker hitta en balans här. Som systemet var utformat blev ST-läkare fruktansvärt lönsamma att anställa jämfört med att anställa specialister.

När det gäller den extra ersättningen för de vårdcentraler som kan erbjuda 98 procent av patienterna en fast läkarkontakt är han mindre imponerad.

– Allt som gynnar kontinuitet är ju bra. Men det vi sett i praktiken är att det här redan i dag blir en pappersprodukt för många vårdcentraler, att man som enskild patient är listad hos en läkare på pappret men att det inte är säkert att man får träffa den läkaren när man väl söker.

Jakob Nyhlén fortsätter:

– Att då prata om 98 procent gör att det kanske blir ännu mer av en pappersprodukt. Det intressanta för arbetsmiljön och vårdkvaliteten är ju snarare om patienterna som faktiskt söker får träffa samma doktor. Där svajar det lite mer, även om grundtanken med systemet är bra.

Fullmäktige beslutade också att införa möjligheten för vårdcentraler att ansöka om partiellt tidsbegränsat listningsstopp. Tanken är att detta kan vara en åtgärd för att minska riskerna för patientsäkerheten eller arbetsmiljön om att många invånare på kort tid väljer att lista sig hos en vårdcentral.

Jakob Nyhlén säger att man från fackligt håll är positiv till den typen av lösning. Han pekar på exempel där vårdcentraler i regionen fått stänga vilket medfört en väldigt stor pålistning på kringliggande vårdcentraler. Det har i sin tur inneburit negativa konsekvenser för arbetsmiljön för dessa vårdcentraler.

– Någon form av sådan här reglering är en klok arbetsmiljömässig ventil. Sedan vet vi ju att det kanske inte går att rekrytera personal på exempelvis tre månader heller, men det är i alla fall någon form av möjlighet att bromsa och se till att belastningen fördelas.

 

Läs mer:

9 av 10 vårdcentraler klarar krav för fastläkarpengar i Västra Götaland

Läkarförening kritisk till fastläkarreform i Västra Götaland