Det är den snabba spridningen av deltavarianten av coronaviruset i kombination med att särskilt äldres nivåer av antikroppar sjunker relativt fort, som gör att expertgruppen nu går ut med sin rekommendation.

– Det kan vara viktigt att särskilt prioritera dem som fick Astra Zeneca-vaccinet tidigt i våras som visat sig ge lägre antikroppsnivåer. En påfyllnadsdos med ett mRNA-vaccin i denna grupp har visat sig öka antikroppsnivåerna avsevärt, säger Jan Holmgren, vaccinforskare vid Göteborgs universitet och medlem i expertgruppen, i ett pressmeddelande.

Expertgruppen har sammanfattat internationell forskning om vaccinernas skyddseffekt. I en rapport beskriver de grupper som särskilt bör skyddas, däribland vissa immunbristpatienter. Det kan röra sig om personer i åldrar ned till 12 år, i vissa fall ännu yngre.

Kungliga vetenskapsakademiens expertgrupp menar också att 12–15-åringar bör erbjudas vaccin om smittspridningen fortsätter att öka i höst. De vill också se en ökad vaccinationstäckning både i Sverige och internationellt.

– Pandemin är global och det som händer i andra länder påverkar oss i Sverige. Hög smittspridning ökar risken för uppkomsten av nya virusmutationer. Vi behöver bevaka de olika varianterna, särskilt de som visar sig ha nya biologiska egenskaper, säger Gunilla Karlsson Hedestam. vaccinimmunolog vid Karolinska Institutet.