Nyligen hotade Arbetsmiljöverket med vite om inte bristerna vid Östersunds sjukhus kirurgenhet åtgärdas före november. Men problemen på sjukhuset slutar inte där.

Den lokala läkarföreningen har tidigare i år gjort ytterligare två arbetsmiljöanmälningar, så kallade 6:6a-anmälningar, gällande ortopedkliniken och medicinkliniken på Östersunds sjukhus. Grundproblemet bakom samtliga tre anmälningar är sjuksköterskebristen. Annika Östling, ordförande i Jämtlands läns läkarförening, har beskrivit situationen på sjukhuset som mycket ansträngd.

Nu kräver huvudskyddsombudet för läkarna att Region Jämtland Härjedalen vidtar åtgärder för komma till rätta med arbetsmiljöproblemen och den höga arbetsbelastningen inom ytterligare ett område – sjukhusets öron-näsa-hals-mottagning. Enligt SVT Nyheter Jämtland handlar problemen om för låg bemanning i kombination med sjukskrivningar, för hög arbetsbelastning samt att arbetsgivaren inte gör någon prioritering av arbetsuppgifterna.

Redan 2018 varnade enhetschefen på öron-näsa-hals-mottagningen i Östersund för att patientsäkerheten var hotad. Situationen var ansträngd och hade successivt förvärrats under tre års tid. Chefen och läkargruppen skrev till sjukhusledningen i hopp om att få till en lösning, enligt SVT Nyheter. Väntetiderna för operation var ibland flera år långa. Patienter fick skickas till andra sjukhus för att få vård i rimlig tid, med höga kostnader för regionen som en följd. Enhetschefen oroade sig även för att det pressade läget skulle leda till läkarflykt.

Läs mer:

Läkarna i Östersund går vidare till Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket granskar kirurgen i Östersund

Läkare i Östersund anmäler arbetsmiljön på kirurgen

Läkare tar strid för vården i Östersund 

»Måste gå över blockgränsen för att finna lösningar« 

KD hoppar av i Jämtland Härjedalen – vill se satsningar på vårdpersonalen