Läkartidningen berättade nyligen att Överklagandenämnden för etikprövning (ÖNEP) begärt överprövning av åklagarens beslut att lägga ned ärendet. Nu har överåklagare ändrat det tidigare beslutet och inlett en förundersökning, enligt Sydsvenskan.

Det var i juni i år som ÖNEP åtalsanmälde den registerstudie som fyra medicinforskare vid Lunds universitet har gjort.

Studien, som publicerades i våras, visade bland annat att närmare 60 procent av alla som dömts för våldtäkt i Sverige under åren 2000 till 2015 hade utländsk bakgrund – vilket fick mycket uppmärksamhet i medier.

Bakom studien står bland andra Kristina Sundquist, professor i allmänmedicin och en av de mest citerade forskarna i Lund.

Men enligt ÖNEP saknade alltså forskningen etikprövningstillstånd, vilket är i strid med etikprövningslagen.

– Vi anser att de visserligen haft ett etikprövningstillstånd, men det omfattar inte de känsliga personuppgifter som de använder i publikationen som vi har slagit ned på, sa Jörgen Svidén, kanslichef på ÖNEP, nyligen till Läkartidningen.

Enligt Jörgen Svidén är det principiellt viktigt att förundersökning inleds.

– Det är väldigt angeläget att vi får en praxis på området, och då behövs det att saker går till domstol. I det här ärendet tycker vi att det är en ganska uppenbar överträdelse av etikprövningslagen, säger han till Sydsvenskan.

Kristina Sundquist har tidigare sagt till Läkartidningen att hon och hennes medarbetare inte hade någon som helst tanke på att forskningen skulle sakna tillstånd.

– Vår forskargrupp har i mer än 20 år arbetat med de unika registerdata som finns i Sverige. Vi har i alla år varit ytterst noggranna med att söka etiktillstånd för alla våra studier. Så även den här gången. Vi ansåg ju att vi hade ett giltigt etiktillstånd, med de ändringar som vi hade ansökt om hos etikkommittén och fått beviljade, sa Kristina Sundquist och tillade:

– Men nu har Överklagandenämnden gjort en helt annan bedömning och det är klart att vi rättar oss efter deras beslut.

Efter åklagarens beslut om att inleda förundersökning har Läkartidningen på nytt varit i kontakt med Kristina Sundquist. »Jag är självklart inte glad över utvecklingen, men har egentligen inget nytt att säga«, uppger hon i ett mejl.

Det här handlar det om

I beslutet om åtalsanmälan skriver ÖNEP: »Överklagandenämnden konstaterar att studien »Ärftlighet, familjefaktorer, boendemiljö och cancer; 1958-2016 har beviljats etikprövningstillstånd, ursprungligen 2012 och därefter i ett antal ändringsansökningar för att belysa det som titeln vittnar om«.

Överklagandenämnden skriver också: »De uppgifter som presenteras i artikeln »Swedish rape offenders – a latent class analysis« handlar i allt väsentligt om invandrares roll i den svenska våldtäktsstatistiken, således om känsliga personuppgifter. Inte i någon av de ansökningar som föregått de olika etikprövningstillstånden har forskarna presenterat att man avser att studera detta förhållande. Även om forskarna getts tillgång till uppgifter som gett dem den kunskap som presenteras i artikeln så har de därför inte getts tillstånd att använda dessa uppgifter«.

Mot bakgrund av detta gör Överklagandenämnden bedömningen att forskning har bedrivits utan erforderligt etikprövningstillstånd.