På sikt ska alla svenskar som är 16 år och äldre att erbjudas en tredje dos vaccin mot covid-19. Det meddelade Socialminister Lena Hallengren (S) och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson på en presskonferens under onsdagen.

Först ut är personer som är 65 år och äldre samt hemtjänstpersonal och personal på särskilt boende respektive inom hemsjukvård. Den tredje sprutan erbjuds minst sex månader efter den andra sprutan.

– Det handlar om ungefär en halv miljon svenskar som nu kommer få en påfyllnadsdos, sa socialminister Lena Hallengren (S) under presskonferensen.

Resten av befolkningen över 16 år kommer succesivt att erbjudas den tredje sprutan längre fram. Information när det blir aktuellt kommer att delges senare. Om det är möjligt kommer vissa av vaccinationerna samordnas med vaccinationerna mot säsongsinfluensa för vissa grupper.

Övrig vårdpersonal får vänta med den tredje sprutan enligt prioriteringsordningen.

Vid vaccineringen av en tredje dos erbjuds samma vaccin som vid dos ett och två. Har man däremot vaccinerats med Astra Zenecas vaccin så erbjuds Pfizers eller Modernas vaccin vid den tredje sprutan. Pausen för Modernas vaccin för personer födda 1991 och senare står kvar.

Johan Carlson räknar med att majoriteten av de som tagit två doser även kommer att vilja ta en tredje dos. Det är för tidigt att säga när samtliga i Sverige har fått erbjudande om en tredje spruta, men det kommer förmodligen ske under våren 2022.

Under pressträffen fick han frågan vad som är effekten av en tredje spruta. Immunitetsläget ökar hos individen, enligt Johan Carlson, och en tredje dos ger en ordentlig ökning av antikroppar.

– Förr eller senare så klingar vaccineffekten av, men när det händer vet vi väldigt lite om. Det finns även en risk att individen får ett lågt vaccinsvar, även bland yngre. Det motiverar en tredje spruta, sa han.

Han fick även frågan om nyttan med en tredje dos överväger risken för biverkningar.

–Ja, det är vår bedömning. Åtminstone om man tittar lite längre fram.

Från den 1 november införs nya rekommendationer för testning av covid-19. Dubbelvaccinerade personer som är exponerade för smitta eller som ingår i en smittspårningskedja ska testa sig för covid-19. Regeringen ger också Folkhälsomyndigheten uppdraget att övervaka och prognosticera behovet av testkapacitet, liksom samordna arbetet på nationell nivå med att analysera och övervaka virusvarianter.

I dagsläget är åtta av tio svenskar över 16 år dubbelvaccinerade. Sedan tidigare har vissa grupper erbjudits en tredje spruta sex månader efter den andra sprutan. Det har varit personer som är 80 eller äldre och boende på äldreboende eller med hemsjukvård respektive hemtjänst. Även yngre personer med kraftigt nedsatt immunförsvar har sedan tidigare erbjudits en tredje spruta.