Anna Nergårdh, specialistläkare i kardiologi och internmedicin, har haft flera uppdrag inom hälso- och sjukvården genom åren, bland annat som chefläkare och biträdande landstingsdirektör i Stockholm.

På senare år har Anna Nergårdh lett den statliga utredningen om omställningen till god och nära vård. Det sista betänkandet i utredningen med titeln »samordnad utveckling för god och nära vård« överlämnades i januari i år.

I samband med överlämnandet sa Anna Nergårdh så här Läkartidningen om vad hon skulle göra framöver:

– Det saknas inte spännande förslag, men jag har inte tagit ett slutgiltigt beslut. Jag vill hitta ett sammanhang där jag kan fortsätta arbeta för de här frågorna som vi har arbetat med i utredningen. Jag vill fortsätta hjälpa till och driva omställningen och utvecklingen mot en god och nära vård.

Nu står det alltså klart att hon blir senior rådgivare hos PR-byrån Rud Pedersen. Anna Nergårdh tror att hennes djupa engagemang för vårdfrågorna kan komma väl till pass i den nya rollen.

– Ska vi klara de omfattande utmaningarna som svensk hälso- och sjukvård står inför behöver många samverka, och goda idéer förverkligas. Inte minst inom industrin finns kunnande och kompetens, som rätt kanaliserat, mer än i dag skulle kunna bidra till utvecklingen av hälso- och sjukvården, säger Anna Nergårdh i ett pressmeddelande.