Nyligen inledde Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, en granskning av läkarna bakom det vaccinskeptiska nätverket Bota Sverige, som Läkartidningen tidigare rapporterat. Som affischnamn för Bota Sverige har Hanna Åsberg och Glenn Dormer de senaste månaderna rest runt i landet och spritt budskapet att vaccineringen mot covid-19 är ett medicinskt experiment, vilket har lett till flera anmälningar till Ivo.

Precis innan tidsfristen skulle löpa ut har nu Hanna Åsberg och Glenn Dormer skickat in sina svar.

I sitt yttrande berättar Hanna Åsberg om sin bakgrund som läkare, både som anställd av Capio och som egenföretagare. Apropå det öppna brev som Bota Sverige skickat till myndigheter och regioner, och som en anonym anmälare nu vidarebefordrat till Ivo, skriver hon att dessa åsikter framförts muntligt till allmänheten.

Hon förklarar också att hon varit öppen med sin ståndpunkt i samtal med en tidigare chef, men att hon sagt till patienter att vårdgivaren rekommenderar vaccination mot covid-19.

»Enstaka patienter har i samtal med mig uppgett att annan vårdpersonal har sagt till dem att de ’måste’ ta vaccinet. Jag har då informerat patienterna om att vaccination är frivillig i enlighet med gällande lagstiftning.«

Glenn Dormer uppger i sitt brev att han inte varit anställd som läkare sedan i februari. Han skriver att »all information vi utger är sanningen efter vår bästa förmåga som läkare och medborgare, och är fullständigt baserad på vetenskapliga studier inom medicin och virologi av forskare från Sverige och hela världen«.

»Jag begär ett möte i verkligheten med Ivo där jag vill ha med mig en person«, skriver han avslutningsvis.

Läs även:

Förra Sfam-toppen kan bli utesluten: »Vi måste markera«

Hanna Åsberg vägrar lämna Sfam – ger styrelsen svidande kritik