En stor majoritet av vårdpersonalen är vaccinerad mot covid-19. Men under pandemin har frågan om vad en arbetsgivare kan göra med ovaccinerad personal ändå väckts. Region Dalarna har exempelvis beslutat att utreda om det är möjligt att neka ovaccinerad vårdpersonal anställning.

I dagsläget kan inte regionerna kräva att personalen vaccinerar sig. Men de har möjlighet att omplacera personal utifrån särskilda skäl, enligt Sveriges Kommuner och regioner (SKR).

Det kan dock vara svårt för cheferna att veta vilka krav som måste vara uppfyllda och vid vilka tidpunkter man kan omplacera personal. I Region Stockholm har man därför nu infört en lista där cheferna kan kontrollera om kraven för omplacering möts.

Irene Svenonius (M), finansregionråd i Region Stockholm. Foto: Region Stockholm

– Det har funnits ett behov av en checklista för att göra detta på ett rättssäkert sätt för alla inblandade parter, säkerställa att vi inte gör olika inom regionen och se till att cheferna får ett stöd i sitt arbete, säger Irene Svenonius (M), finansregionsråd, till Läkartidningen.

Hon tog initiativet till checklistan, som sedan HR-direktören har tagit fram i samråd med verksamheterna. Bakgrunden är att Irene Svenonius i samtal med chefer i vården fått reda på att det funnits behov att omplacera ovaccinerad personal, men att det också funnits tveksamhet kring regler och rutiner.

– Det här är en fråga som finns ute i verksamheterna. Jag har själv mött en chef som berättade att det i den verksamheten hade det funnits behov att flytta en medarbetare för att patientsäkerheten krävde dubbla vaccindoser av de anställda.

Den verksamheten var också ett exempel där personal faktiskt har omplacerats i Region Stockholm. Men det är inte vanligt. I en enkät som Läkartidningen gjorde för en månad sedan svarade Region Stockholm, i likhet med de flesta av landets regioner, att personal inte omplacerats.

Irene Svenonius säger också att det går att ställa krav i vissa fall där personal anställs. Och på samma sätt som Region Stockholm numer har en checklista för omplacering, finns också en checklista för krav som kan ställas vid nyrekryteringar. Den ska kunna användas i verksamheter där cheferna bedömer att personalen måste vara fullt vaccinerad mot covid-19 för att arbeta patientnära.

– När folk redan är anställda är de inte skyldiga att svara om de är vaccinerade eller inte. Medarbetares rättigheter är större än verksamhetens behov, skulle man kunna säga. Men när vi ska nyrekrytera kan vi ställa krav att den som ska få jobbet exempelvis ska ha dubbla doser vaccin mot covid-19. Då kan vi ställa krav utifrån verksamhetens behov, säger Irene Svenonius.