Beslutet om att införa vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin i Dalarna fattades vid ett extrainsatt regionfullmäktige på tisdagen. Frågan var uppe i fullmäktige redan i början av oktober – men skickades på återremiss då oppositionen tyckte att frågan var dåligt utredd.

Men efter en lång debatt i fullmäktige har den styrande majoriteten nu fått igenom sitt förslag, med 53 röster för och 29 emot.

– Det är en tydlig signal att vi kan fortsätta jobbet, att det här kan träda i kraft vid årsskiftet, säger regionrådet Sofia Jarl (C), till Sveriges Radio P4 Dalarna.

Förhoppningen är att de långa köerna inom BUP ska kunna kapas genom att fler aktörer släpps in. Privata utförare som uppfyller regionens krav kan ansluta sig till vårdvalet och sedan ska patienterna kunna välja vårdgivare enligt lagen om valfrihetssystem, LOV.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är dock kritiska till att införa ett vårdval inom BUP.

– Vi hade hellre sett att man skjuter till resurser till den här verksamheten än att man privatiserar sönder den i många små bitar, säger oppositionsrådet Elin Norén (S) till radion.

Även personal inom barn- och ungdomspsykiatrin har varit kritisk till förslaget. Inför beslutet har över 20 anställda skrivit under ett upprop där de varnar för att en privatisering riskerar att leda till en försämring av vården.

 

Läs även:

Inget vårdval inom BUP i Skåne

Beslut om BUP-vårdval skjuts upp i Skåne

Skåne skrotar planen på vårdval inom öron-näsa-hals