IMY (som tidigare hette Datainspektionen) gav förra året Västra Götalandsregionen tillstånd till kamerabevakning i realtid av vissa områden runt Mölndals sjukhus. Däremot avslog myndigheten regionens begäran om att också få spela in materialet.

Västra Götalandsregionen nöjde sig inte med IMY:s beslut, utan överklagade till förvaltningsrätten. Och nu går domstolen åtminstone delvis på regionens linje.

Regionen får rätt i att spela in bilder från kamerorna, men bara vid yttre och inre entréområdet till akutmottagningen samt i väntrum och passage. När det gäller övriga områden, såsom huvudentrén, fastslår förvaltningsdomstolen IMY:s beslut.

När tillstånd ska ges vägs nyttan med kamerorna mot den personliga integriteten. Grunden är att de tänkta bevakningsområdena ska ha särskild risk för någons liv, hälsa, trygghet eller egendom.

Enligt förvaltningsrätten har regionen visat att det finns »en förhöjd problematik med brottslighet vid entréområdet till akutmottagningen som innebär att platsen är brottsutsatt«. Därför finns »tungt vägande behov« av bevakning för att förebygga, förhindra och utreda brott. Bland de brott som regionen visat statistik på finns olaga hot, våld mot tjänsteman och inbrott.

När det gäller de andra områdena där Västra Götalandsregionen vill spela in kameramaterial, tycker förvaltningsrätten att underlaget är mer allmänt hållet. Det har förvisso skett brott där, men det finns inte stöd för att i lagens mening anse platserna som brottsutsatta. Därför får regionen inte tillstånd att spela in på de platserna.

Västra Götalandsregionen kan dock överklaga även förvaltningsrättens beslut.

 

Läs även:

Region Östergötland får sätta upp kameror – domstol går emot IMY