Under måndagen kom beskedet att CHMP, EMA:s vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, påbörjar en löpande granskning av det antivirala läkemedlet molnupiravir – en process som används för att skynda på ett eventuellt godkännande och innebär att nya resultat från studier granskas vartefter de trillar in.

Det experimentella läkemedlet molnupiravir har på sistone beskrivits som ett möjligt genombrott i jakten på antiviral behandling mot sars-cov-2.

Behandlingen ges som en kapsel via munnen, vilket ses som en stor fördel.

Nyligen flaggade läkemedelsföretaget MSD för lovande resultat av en interimsanalys av en stor fas 3-studie med molnupiravir. Enligt företaget visar analysen att behandling med molnupiravir minskar risken för sjukhusinläggning med 50 procent jämfört med placebo hos covidpatienter med mild till medelsvår sjukdom och ökad risk att bli allvarligt sjuka. På grund av de klart bättre resultaten i behandlingsgruppen avbröts studien i förtid.

Och nu har alltså processen mot ett eventuellt godkännande inom EU påbörjats.

Niklas Arnberg, professor i virologi vid Umeå universitet, är entusiastisk.

– Förutom vaccinerna är det här det bästa som har hänt, säger han i en kommentar till Svenska Dagbladet.

Han påpekar att ett läkemedel som fungerar mot sars-cov-2 kanske också kan fungera på andra coronavirus framöver.

Anders Sönnerborg, professor i infektionssjukdomar och klinisk virologi vid Karolinska institutet, konstaterar att behandlingen ännu inte är godkänd och att det behövs hälsoekonomiska utvärderingar.

– Men molnupiravir verkar ha en bra effekt på viruset om det sätts in vid rätt tidpunkt. I framtiden kan medicinen kanske användas för att bryta smittkedjor, om man till exempel får ett utbrott på ett äldreboende, men det är inte bevisat än, säger han till SvD.