EMA har redan godkänt Pfizer/Biontechs vaccin Comirnaty mot covid-19 till personer som är 12 år och äldre. Utvärderingen om en utökad användning till yngre barn görs av EMA:s expertkommitté CHMP. Företaget Biontech skriver på sin hemsida att ansökan stöds av resultatet från en fas 2/3-studie där 2 268 deltagare mellan 5 och 11 år fått två barnanpassade vaccindoser med tre veckors mellanrum, med få konstaterade biverkningar. Antikroppssvaret hos barnen var efter en månad jämförbart med det man i en tidigare studie sett hos gruppen 16 till 25-åringar med tre gånger så hög dos.

Utvärderingen av en utökad användning av vaccinet kommer att pågå i några månader. Beslut om ett eventuellt utökat godkännande fattas av den Europeiska kommissionen.

Folkhälsomyndigheten ger i samråd med Läkemedelsverket rekommendationer om användningen av vaccin mot covid-19 i Sverige. I dagsläget rekommenderas enbart Pfizer/Biontechs vaccin till barn mellan 12 till 15 år. Detta på grund av en något ökad förekomst av den sällsynta biverkningen hjärtmuskelinflammation vid användningen av Modernas vaccin Spikevax i den åldersgruppen.