Bland de kvinnor som födde barn från maj och fram till den 13 oktober hade 47 procent fått minst en dos vaccin medan 43 procent hade fått två doser, visar statistiken. Folkhälsomyndigheten konstaterar att vaccinationstäckningen är mycket lägre bland gravida än bland andra kvinnor i samma ålder, trots att gravida löper högre risk att bli allvarligt sjuka i covid-19.

Vaccinationstäckningen skiljer sig också åt mellan regionerna. Västerbotten var den region med högst andel vaccinerade, 62 procent av kvinnorna hade fått en dos, medan Blekinge låg lägst, med 34 procent.

Karin Petterson, överläkare, docent i obstetrik och gynekologi och sektionschef för förlossningen på Karolinska universitetssjukhuset, säger till Dagens Nyheter att hon möter ovaccinerade gravida som berättar att de fått råden från sin barnmorska eller läkare att vänta med att ta sprutan till efter förlossningen.

– Kvinnorna har till exempel frågat sin barnmorska hur hon själv skulle ha gjort om hon var med barn, och då har barnmorskan svarat att hon skulle vänta. Det är inte okej att vårdgivare låter sina privata åsikter påverka kvinnor på det sättet!

Folkhälsomyndigheten arrangerade nyligen tillsammans med Läkemedelsverket, Svensk förening för obstetrik och gynekologi och Barnmorskeförbundet ett webbinarium riktat till personal inom mödrahälsovården för att öka kunskapen om vaccination hos gravida. Annika Ersson, utredare på Folkhälsomyndigheten och en av arrangörerna bakom webbinariet, menar att det är extra viktigt att just personal inom mödrahälsovård är välinformerad om vaccination, eftersom det är de som i första hand är i kontakt med de gravida.

– De gravida kvinnornas tvekan beror ofta på oro, vilket kan bemötas med fakta som kan hjälpa dem att fatta ett välgrundat beslut, säger Annika Ersson.