Folkhälsomyndigheten meddelar att enbart en halv dos av Modernas vaccin Spikevax ska ges vid en tredje dos. Undantaget är personer med nedsatt immunförsvar, som fortsatt kan få en full dos av Modernas vaccin vid en påfyllnadsdos. För Pfizers vaccin gäller fortfarande en full dos vid tredje sprutan.

Anledningen till beslutet är att Spikevax kan ge en kraftfullare inverkan på immunförsvaret än Pfizers vaccin, eftersom Spikevax innehåller en mer verksam substans.

Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har godkänt en påfyllnadsdos 6 månader efter den andra sprutan. Folkhälsomyndigheten har beslutat att en tredje dos kan vara aktuell för personer som har hemtjänst eller hemsjukvård beslutad av kommunen, personer som bor på särskilt boende för äldre (Säbo) eller för 80-åringar och uppåt.

Att gå ner i åldrarna och ge en tredje dos till bredare grupper är inte något som Anders Tegnell anser är aktuellt i dagsläget.

– Vi har ett godkännande från EMA att kunna använda vaccin efter 6 månader, det är jättebra. Sen får vi se när behovet blir tydligt. Det finns ingen anledning att ta ett beslut om detta idag. Vi väntar tills vi har bättre data, både från Sverige och internationellt, sa han.