Scenarierna bygger på uppskattningar för hur smittspridningen av covid-19 kommer att se ut mellan den 20 oktober 2021 och den 20 januari 2022. Uppskattningarna utgör den sjätte delrapporten som Folkhälsomyndighetens presenterar för regeringen och ska betraktas som möjliga händelseförlopp snarare än prognoser. Hur de faller ut beror på befolkningens beteendemönster.

– Folkhälsomyndighetens nya scenarier pekar på en fortsatt smittspridning. Viktigast nu är att så många som möjligt vaccinerar sig och att ovaccinerade personer följer de särskilda rekommendationer som gäller för dem, säger statsepidemiolog och avdelningschef Anders Tegnell, i ett pressmeddelande.

I scenario 0 och 1 ligger smittspridningen på fortsatt låga nivåer, men kan anta lokala variationer och möjligtvis öka något. Detta händelseförlopp förutsätter att vaccinationstäckningen i Sverige fortsätter att stiga och att rekommendationerna om att stanna hemma vid symtom följs.

Scenario 1 innebär en ökad belastning på vården, men inte i paritet med hur det var under samma period förra året. Om scenariot blir verklighet så uppskattar Folkhälsomyndigheten att 2 500 nya fall rapporteras varje dag under december och januari månad.

I scenario 2, som betraktas som mindre troligt, ökar smittspridningen lite mer efter ökad kontaktintensitet hos befolkningen. Folkhälsomyndigheten uppskattar i denna händelseutveckling att ungefär 5 000 nya fall om dagen rapporteras under december och januari månad.

Myndigheten har tagit tre faktorer i beaktande när de utformat scenarierna; den smittsamma deltavarianten, den kallare årstiden som gör att covid-19 sprids lättare och att det fortfarande finns personer som är helt eller delvis ovaccinerade. Fram till den 19 oktober 2021 hade knappt 85 procent över 16 år vaccinerats med minst en dos, och närmare 80 procent hade vaccinerats med två doser.

– Skulle smittspridningen öka dramatiskt och belastningen på hälso- och sjukvården stiga kraftigt, är vi självklart beredda att vidta åtgärder som att återinföra den nationella rekommendationen om hemarbete och att hålla avstånd. Det finns ju också möjlighet att införa vaccinationsbevis, säger Anders Tegnell i pressmeddelandet.