Det var den 6 oktober 2021 som Folkhälsomyndigheten pausade rekommendationen att använda Modernas vaccin Spikevax mot covid-19 till personer födda 1991 och senare. Anledningen var signaler om en något ökad frekvens av biverkningarna hjärtmuskelinflammation (myokardit) och hjärtsäcksinflammation (perikardit) vid vaccinering. Biverkningarna var sällsynta men drabbade i större utsträckning yngre personer vid en andra dos, särskilt yngre män. Folkhälsomyndigheten satte därför en åldersgräns vid födelseåret 1991. Enligt myndigheten innehåller Modernas vaccin mer vaccinsubstans än Pfizers vaccin.

Rekommendationen sattes till den 1 december, men nu meddelar alltså myndigheten att beslutet förlängs.

Personer födda 1991 och senare rekommenderas i stället att vaccineras med Pfizer/Biontechs vaccin Comirnaty mot covid-19. Råden gäller samtliga i åldersgruppen, oavsett om man har fått en första dos av Modernas vaccin eller om man inte har vaccinerats alls.

– Nu kan alla under 30 som väntar på sin andra dos få den, säger Anders Tegnell, avdelningschef och statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.