Danielle de Vos, ST-läkare på ÖNH-kliniken i Kalmar.

När Danielle de Vos, ST-läkare på ÖNH-kliniken i Kalmar, blev gravid i våras tog hon för givet att hon skulle kunna fortsätta med kliniskt arbete även efter halva graviditeten, precis som kollegor som väntat barn tidigare. Men gravid i vecka 17 fick hon höra att Region Kalmar inte anser sig kunna säkerställa att medarbetare inte utsätts för smittorisk vid kliniskt arbete.

– Jag vill verkligen jobba kliniskt och jag känner mig trygg med de förändringar som vi kan göra i min arbetsmiljö. Ändå fick jag höra att vi var tvungna att hitta något administrativt för mig att göra, annars skulle jag bli arbetsbefriad utan lön.

– Jag fick panik. Jag har precis köpt ett hus och jag väntar barn, jag kan inte gå på graviditetspenning och få ut tolv tusen i månaden efter skatt, säger hon.

Själv upplever Danielle de Vos att hon inte haft någonting att säga till om kring beslutet.

– Jag tycker att jag borde få en chans att tycka till om hur min arbetsmiljö ser ut. Men jag fick inte vara med på mötet med HR.

Gravida anses som en riskgrupp efter graviditetsvecka 20 eftersom risken för att föda för tidigt bedöms öka om kvinnan blir allvarligt sjuk i covid-19. Men myndigheterna är inte helt eniga om hur gravida på arbetsplatsen ska hanteras. Medan Arbetsmiljöverket anser att kvinnan ska förbjudas att arbeta om det inte går att säkerställa att hon inte utsätts för smittorisk anser Folkhälsomyndigheten i stället att gravida kan jobba på som vanligt, förutsatt att de inte vårdar covidsmittade. De gravida läkare som Läkartidningen pratat med upplever att det här har skapat en osäkerhet bland chefer och vittnar om snabba vändningar i direktiven. En av dem berättar om en gravid sjuksköterskekollega som blev hemskickad från jobbet med en dags varsel – för att sedan plötsligt vara välkommen tillbaka.

Ytterligare en gravid läkare, anställd av Region Halland, har till skillnad från Danielle de Vos blivit ombedd att fortsätta sin ordinarie tjänstgöring.

– Jag har fått jobba kvar och min chef tycker inte att det finns någon risk för mig, men jag håller inte med om hur riskbedömningen har gjorts, säger läkaren som vill vara anonym.

Hon har försökt berätta för sin närmaste chef om oron hon känner på jobbet men inte lyckats nå fram. Hennes förslag om att förlägga det vetenskapliga ST-arbetet till hemmet eller jobba hemifrån med smittskydd har inte heller vunnit gehör. Hon skulle hellre gå hem med graviditetspenning än att jobba vidare med nuvarande arbetssituation.

– Det känns väldigt olustigt när man å ena sidan säger att det inte finns någon smittrisk på jobbet och å andra sidan delar ut snabbtester för den som vill. Det blir paradoxalt.

Skyddsombudet deltog inte i arbetet med riskbedömningen och beslutet fick hon skickat via mejl först efter att ha tjatat på chefen. Inte en enda gång fick hon frågan vad hon själv önskade.

Hon önskar nu tydligare besked från myndigheterna för att gravida kvinnors arbetssituation inte ska vara upp till varje enskild chefs goda vilja.

– Det verkar vara stor diskrepans inom samma region. Jag har hört andra gravida som själva fått bestämma om de vill bli avstängda eller inte, det handlar mycket om vilken chef man råkar ha.

Men Margareta Alexandersson, HR-chef inom arbetsmiljö i Region Halland, tycker att Arbetsmiljöverkets vägledning är solklar och att försiktighetsprincipen måste råda. Hon kan inte kommentera enskilda fall men säger att den individuella riskbedömningen ska göras i samtal med den gravida.

Även Helen Persson, HR-direktör i Region Kalmar, säger att diskussionen alltid ska föras mellan medarbetare och chef för att man ska kunna göra en individuell bedömning av vilka arbetsuppgifter som fungerar och inte. Hon säger att det är väldigt olyckligt om gravida läkare känner att de inte haft en dialog.

För Danielle de Vos del blev lösningen att snabbt hoppa på en metodikkurs inför ST-arbetet för att slippa bli arbetsbefriad. Men situationen känns långt ifrån optimal.

– Hade jag vetat att det skulle bli så här hade jag kanske avvaktat med att bli gravid. Det känns jättetråkigt att det har blivit en kvinnofälla.

Hon menar att osäkerheten kring vad som gäller för gravida kommer få konsekvenser för jämställdheten.

– Jag hörde en chef på en annan klinik säga att nästa person vi anställer kommer inte vara en kvinna, säger Danielle de Vos.

– Så får man absolut inte uttala sig. Det strider mot lagen och mot vilken typ av arbetsgivare vi vill vara. Mångfald, jämställdhet och att det överhuvudtaget ska finnas människor av alla slag på vår arbetsplats är en otroligt viktig fråga för oss, säger Helen Persson.

Läs även: Myndigheterna har olika syn på risken med att arbeta för gravida