2019 kom regeringen och Sveriges Kommuner och regioner (SKR) överens om att införa sammanhållna vårdförlopp vid komplexa och långvariga sjukdomar. Syftet är få sjukvården att gå i takt i hela landet.

Nu har styrgruppen för nationell kunskapsstyrning hälso- och sjukvård klubbat igenom del två av det sammanhållna vårdförloppet för reumatoid artrit (RA). Vårdförloppet – som omfattar åtgärder inom både specialistvård och rehabilitering – startar då en patient har haft diagnosen i minst ett år och avslutas när hen inte längre bedöms vara i behov av reumatologisk specialistvård. I praktiken innebär det att de flesta patienter ska följas livet ut.

Målet är bland annat att få fler patienter i remission, det vill säga att få symtomen att försvinna eller minska, och att öka andelen patienter med en god funktionsnivå. Det handlar också om att öka patientens delaktighet i vård och behandling.

Vårdförloppet slår fast att tidig diagnostik, kontinuerlig behandling, tät uppföljning och individuellt utformad rehabilitering är avgörande vid sjukdomen. I dag finns det dock skillnader i landet – både när det gäller andelen patienter som får strukturerad kontakt med reumatologmottagning och andelen som erbjuds kontakt med reumatologiska team.

Den första delen av vårdförloppet godkändes i maj förra året och omfattar åtgärder från välgrundad misstanke om RA tills att patienten haft diagnosen i ett år.

Läs även:

Tre vårdförlopp redo att rullas ut

Tio sjukdomar får standardiserade vårdförlopp nästa år