Läkartidningen har tidigare rapporterat att Sfam tar avstånd från de åsikter Hanna Åsberg spritt i egenskap av talesperson för Bota Sverige, bland annat påståendet att vaccinet mot covid-19 är ett medicinskt experiment.

I ett mejl som Hanna Åsberg skickat till bland andra föreningens nuvarande ordförande Magnus Isacson och Läkartidningen anklagar hon styrelsen för ett oprofessionellt och inkompetent agerande, då de »inte visar någon vilja till dialog« och inte har tagit till sig av det material hon har skickat.

»Ditt uttalande (…) visar på motsatsen, nämligen att du inte har läst de vetenskapliga studier som visar på sambandet mellan D-vitaminnivån i blodet och risken att drabbas av svår covid-19«, skriver hon.

Hanna Åsberg upplever att det finns många varningssignaler på att den svenska vården hamnat snett i sin hantering av covid-19 och att det inte gjorts en balanserad bedömning av nyttan kontra risken med de olika behandlingsmetoderna.

Hon skriver också att hon inte har någon avsikt att följa Magnus Isacsons uppmaning att avsluta sitt medlemskap. Om hon trots allt blir utesluten vill Hanna Åsberg få skriftligt besked om bland annat vilka som står bakom beslutet och hur det går att överklaga.

Läkartidningen har sökt Magnus Isacson som uppger att ärendet kommer att diskuteras på det kommande styrelsemötet.

Läs också: Förra Sfam-toppen kan bli utesluten: »Vi måste markera«