Årets säsong av RS-virus (respiratoriskt syncytialvirus) kom ovanligt tidigt och just nu rapporteras många fall in till Folkhälsomyndigheten.

– Den tidiga och intensiva starten på årets epidemi förklaras främst av en låg immunitet i befolkningen. Det gäller särskilt för yngre barn på grund av den låga spridningen av RS-virus under de föregående två åren, säger AnnaSara Carnahan, utredare på Folkhälsomyndigheten, i ett uttalande.

Folkhälsomyndigheten förväntar sig en ytterligare ökning under hösten, men än så länge är det för tidigt att säga exakt när kulmen nås eller hur länge spridningen kommer att pågå.

Yngre barn, framför allt under ett år, kan bli svårt sjuka av en RS-infektion. Folkhälsomyndigheten framhåller att det därför är viktigt att skydda de yngsta barnen. Vårdnadshavare rekommenderas att tvätta händerna ofta och att undvika kontakt med förkylda personer. Dessutom är det viktigt att lära äldre syskon som är i förskoleåldern att tvätta händerna innan de leker med spädbarnet.

Det stora antalet fall av RS-virus medför också ett ansträngt läge för barnsjukvården på flera håll i landet.

– Jag har aldrig varit med om en så här kraftig RS-infektion under min karriär, säger Alf Kågström, barnläkare och verksamhetschef vid barn- och ungdomssjukvården i Region Gävleborg, till SVT Nyheter Gävleborg.

Enligt Alf Kågström har de två senaste säsongerna varit relativt lindriga och därför är många barn nu mottagliga för viruset.

– Om vi ska jämföra med 2019, innan coronapandemin, så har vi ungefär dubbelt så många barn på akutmottagningen.

Även i Örebro är läget för barnsjukvården pressat.

– Som situationen är just nu så har vi en enorm tillströmning av små barn med luftvägsinfektioner och det är många barn som har RS-infektion där de får svårt att andas och behöver stöd med syrgas och andningshjälp. Vi har barn både på Iva och på vår avdelning. Vi ser ett enormt tryck på barnsjukvården just nu, säger Anna Olivecrona, överläkare och verksamhetschef på barnkliniken vid Universitetssjukhuset Örebro, till P4 Örebro.

I nuläget är det dock inte aktuellt att flytta barn till andra avdelningar.

– Nej, det kommer att vara den sista åtgärden. Då vill vi hellre förstärka bemanningen och möjligheten att utöka antalet vårdplatser på vår barnavdelning, säger Anna Olivecrona.

Region Örebro län ser dock över möjliga åtgärder om läget skulle förvärras ytterligare. Det berättar Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Örebro län, för Läkartidningen. Det handlar om att exempelvis se över om större barn kan vårdas på vuxenavdelningar eller om personal som jobbar med närliggande områden kan bidra på en barnavdelning.

– Vi känner oss väldigt trygga med att vi inte kommer lämna något barn utan vård, utan vi kommer att lösa det. Men exakt hur vi gör det och exakt hur det blir bäst för barnen, det behöver vi sätta oss ner och titta på, säger Jonas Claesson.

Barnakuten på Akademiska sjukhuset i Uppsala har också en besvärlig situation just nu. Patientflödet de senaste veckorna har legat på cirka 110–120 barn per dag, vilket är dubbelt så många som normalt, skriver regionen i ett pressmeddelande.

För att avlasta akuten ska regionen öppna ett tillfälligt »luftvägsspår« vid närakuten på Samariterhemmet. Tanken är att ta emot barn från 1 år med förkylningssymtom som behöver hjälp på primärvårdsnivå under jourtid på vardagar och dagtid på helger.

Även i Region Stockholm rådet ett tufft läge för barnsjukvården på grund av att många barn smittas med RS-virus och behöver sjukhusvård.

– Vi vet inte med säkerhet när kulmen för RS-viruset kommer att nås, vilket är oroväckande, då barnsjukvården är ansträngd sedan en tid, säger Elda Sparrelid, chefläkare i Region Stockholm, i ett pressmeddelande.

Läs också:

Ovanligt tidig spridning av RS-virus