Enligt den nya lag som trädde i kraft 1 juli i år krävs numera särskild kompetens för att få utföra estetiska injektionsbehandlingar. Nu åtalsanmäler alltså Ivo en kvinna efter att ha fått ett anonymt tips om att hon utfört skönhetsbehandlingar med botox och fillers utan rätt kompetens.

I åtalsanmälan skriver Ivo att registerutdrag visar att kvinnan vare sig är legitimerad läkare, tandläkare eller sjuksköterska. Därmed uppfyller hon inte de kompetenskrav som ställs för att få utföra estetiska injektionsbehandlingar, konstaterar myndigheten.

Enligt åtalsanmälan kan straffet bli böter eller fängelse i högst sex månader för den som med uppsåt eller av oaktsamhet utför en estetisk injektionsbehandling eller ett estetiskt kirurgiskt ingrepp utan att uppfylla kraven på kompetens.