I slutet av september meddelade Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) att Akademiska sjukhuset hotas av vite på 20 miljoner kronor om inte minst 30 nya vårdplatser skapas senast den 2 december.

Bakgrunden är att Ivo under lång tid har påtalat allvarliga brister och patientsäkerhetsrisker vid akutmottagningen på Akademiska. Problemen beror enligt Ivo på att sjukhuset dagligen saknar vårdplatser.

Region Uppsala har överklagat Ivos beslut. Regionen vill i första hand att beslutet upphävs, i andra hand på att vitet tas bort eller ändras till ett lägre belopp. Dessutom vill man få mer tid på sig att skapa vårdplatser och yrkar därför på att slutdatumet förlängs till den 30 april 2022.

Men i ett yttrande till förvaltningsrätten skriver Ivo nu att man står fast vid både viteskravet och tidsplanen, rapporterar Sveriges Radio P4 Uppland.

I sin överklagan pekar Region Uppsala på att det inte specificerats var på sjukhuset det ska skapas vårdplatser och att det varit otydligt hur utökningen av vårdplatser mäts.

Enligt radion skriver Ivo i sitt yttrande att vårdplatserna ska finnas i den somatiska vården, men att de inte specificerar geografisk plats. De hänvisar vidare till Socialstyrelsens definition av vårdplats och att tillgängliggöra den.