Karin Tegmark Wisell. Foto: Lena Katarina Johansson/Pressbild Folkhälsomyndigheten

Karin Tegmark Wisell, med en bakgrund som överläkare och disputerad specialist inom klinisk bakteriologi, är i dag biträdande statsepidemiolog och avdelningschef för Folkhälsomyndighetens avdelning för mikrobiologi. Men nu står det alltså klart att det är hon som tar över rodret när nuvarande generaldirektören Johan Carlsons förordnande löper ut den sista oktober. Karin Tegmark Wisell tillträder redan på måndag, den 1 november.

Det var med ett brett leende som socialminister Lena Hallengren (S) presenterade den nya generaldirektören under en pressträff på torsdagen.

– Det känns mycket tryggt att Karin blir ny generaldirektör för Folkhälsomyndigheten. Karin kommer självklart ta med sig de unika erfarenheter som har gjorts under pandemin. Hon kommer att kunna använda dem för att ta myndigheten vidare till en ny fas efter utbrottet av covid-19, och det handlar bland annat om att utveckla myndighetens arbete för att nå en mer jämlik folkhälsa och för att motverka psykisk ohälsa, sa hon innan hon lämnade över ordet till Karin Tegmark Wisell.

– Jag ser fram emot att tillsammans med myndighetens dryga 600 medarbetare fortsätta utveckla myndighetens viktiga uppdrag, där en god hälsa i hela befolkningen är det övergripande målet, sa Karin Tegmark Wisell.

Under presskonferensen fick hon också frågan om hon är självkritisk till hur myndigheten hanterat pandemin.

– Det finns självklart en rad frågor som vi kunde ha hanterat på ett annat sätt. Varje liv är viktigt, därför måste vi se över vad vi kan göra bättre.

Hon ville inte redan nu uttala sig om coronakommissionens andra delbetänkande som läggs fram imorgon, fredag.

– Vi kommer återkomma med våra slutsatser för hur vi ska kunna hantera en kommande pandemi bättre.

När Läkartidningen intervjuade Karin Tegmark Wisell i våras fick hon frågan om vad som blir nästa steg i karriären, och i vilken mån hon siktar på att bli statsepidemiolog eller just generaldirektör. Då, för ett halvår sedan, svarade hon så här:

– Jag siktar nog inte så mycket, utan tänker mer att nu har jag de här arbetsuppgifterna, och så länge de är stimulerande och roliga och jag känner att jag kan bidra på ett bra sätt så gör jag det. Behövs jag i någon annan roll får jag säkert en sådan fråga, och då får jag känna efter om jag tycker att jag känner mig trygg i den rollen.

Läs hela intervjun:
Karin Tegmark Wisell: Vissa utgår från att vi har en dold agenda