Vid årsskiftet bantades vårdverksamheterna i Region Örebro län ner från tio områden till fyra för att underlätta samarbetet sinsemellan. Flera vårdcentraler slogs ihop under ett och samma chefsområde och på sjukhusen gick mindre kliniker samman till större enheter. I våras meddelade sjukvårdsledningen att alla verksamhetschefsförordnanden skulle gå ut den 1 september nu i höst men att cheferna var välkomna att söka sina tjänster igen, i konkurrens med andra.

Lars Edling, ordförande i Örebro läns läkarförening. Foto: Pavel Koubek

– Det här har inte skötts snyggt, och vi tyckte inte att det var nödvändigt att byta ut alla chefer rakt av. Vi såg absolut att det fanns verksamheter där man behövde förnya ledarskapet, men att göra det på det här sättet för alla, det blev inget bra, säger Örebro läns läkarförenings ordförande Lars Edling.

Enligt Lars Edling tog vissa av cheferna illa upp och andra blev erbjudna nya jobbmöjligheter på annat håll. Resultatet blev att flera av dem valde att inte söka sin tjänst på nytt.

De kliniker som berörs är medicin, neurorehab, kirurgi och infektion. Även anestesin saknar sedan tidigare fast chef.

– Det är ju de största klinikerna på sjukhuset i Örebro. Nu står man där utan ordinarie verksamhetschefer i väntan på en lösning, samtidigt som man inte har några sökande eller bara ett fåtal, säger han.

Men regionens hälso- och sjukvårdsdirektör Jonas Claesson har en annan syn på saken.

– Det är ingen som står utan chef, alla har förstås tillförordnade chefer. Och av 21 verksamheter inom specialiserad vård är det 16 chefstjänster som är tillsatta, medan fem inte är det. Det sätter kanske problemet i perspektiv, säger han.

Hur ser du på luckan som ändå uppstått på flera kliniker?

– Jag tänker litegrann att det är ett försök att göra något av något som inte är något. Vi håller ju på att rekrytera de chefer som vi tror har bäst förutsättningar att leda verksamheten framåt. Sedan kryllar det inte av sökande till några verksamhetschefspositioner generellt. Jag tycker inte att det är någon ovanlig situation vi befinner oss i, säger Jonas Claesson som hoppas gå i mål med rekryteringarna i närtid.

Läkarföreningen har också ställt sig frågande till om omorganisationen verkligen behövde införas mitt under en pandemi. Jonas Claesson menar tvärtom att tajmingen var helt rätt.

– Den här omorganisationen är absolut nödvändig för att vi ska kunna ta oss an de utmaningar vi står inför, inte minst de som pandemin har utlöst.

Men läkarföreningen å sin sida ser det som att ett antal välfungerande och omtyckta chefer med stor erfarenhet försvunnit från sjukhuset när de i själva verket behövdes som bäst.

– Det är ju alltid olyckligt att stå utan verksamhetschef, men särskilt i efterdyningarna av pandemin, där vi har en vårdskuld att beta av och där vi redan tidigare hade en brist på vårdplatser. Det påverkar vår arbetsmiljö och det är svårt att få något driv i verksamheten med de här förutsättningarna, säger Lars Edling.