Sedan Astra Zenecas vektorbaserade vaccin mot covid-19 stoppades för personer under 65 år har personer som redan hunnit få första dosen rekommenderats ett mRNA-vaccin som andra dos.

I en nationell registerstudie kommer forskare vid Umeå universitet alltså fram till att de som fått en dos av Astra Zenecas vaccin följt av en dos av ett mRNA-vaccin hade lägre risk för symtomgivande infektion, jämfört med dem som fått två doser av Astra Zenecas vaccin.

Bakom studien – som bygger på data för runt 700 000 personer – står bland andra Peter Nordström, professor i geriatrik vid Umeå universitet.

– Allt vaccin är mycket bättre än inget vaccin, och två doser är alltid bättre än en dos, oavsett vilken sort man får. Men vår studie visar att skyddet blir signifikant bättre om man får ett mRNA-vaccin efter ett vektorbaserat, jämfört med att få även den andra dosen med ett vektorbaserat vaccin, säger han i ett pressmeddelande.

Under uppföljningstiden på i genomsnitt 76 dagar hade de som fått kombinationen Astra Zeneca plus Pfizer/Biontech 67 procent lägre risk att insjukna, jämfört med ovaccinerade. Motsvarande siffra för dem som fått Modernas vaccin som andra dos var 79 procent.

Personer som fått två doser av Astra Zenecas vaccin hade 50 procent lägre risk att drabbas, jämfört med ovaccinerade personer.

Under uppföljningstiden insjuknade 187 personer som fått mRNA-vaccin som andra dos och 306 personer i den ovaccinerade kontrollgruppen.

I studien tog forskarna hänsyn till faktorer som tidpunkt för vaccinering, ålder, kön och socioekonomisk status.

Eftersom det rör sig om en observationsstudie kan den inte slå fast ett orssakssamband, men enligt forskarna kan resultaten ändå få betydelse för vaccinationsstrategier i olika länder. Fynden publiceras i The Lancet Regional Health – Europe.

Ta del av studien.