Flera regioner undersöker på olika plan vilka krav man kan ställa på personalen när det gäller vaccination mot covid-19. Ett par regioner utreder krav vid nyanställningar, och andra undersöker grunderna för att omplacera personal.

Nu ska Region Kronoberg utreda i vilka verksamheter det skulle kunna finnas ett krav på vaccination och hur man i så fall skulle hantera situationer där personal var ovaccinerad.

Pontus Juhlin, HR-direktör i Region Kronoberg. Foto: Stefan Silvander Ahlrik/Region Kronoberg

– Smittskyddet tillsammans med HR har tittat på var det är relevant utifrån patientsäkerhetsperspektivet, och i viss utsträckning arbetsmiljöperspektivet – och vilka möjligheter arbetsrätten ger oss att faktiskt kräva vaccination, säger HR-direktör Pontus Juhlin.

Regionen gör bedömningen att det i ett fåtal verksamheter går att ställa sådana krav på medarbetarna. Men det kräver att arbetsgivaren är säker i sin motivering.

– Vi kan inte vara svepande i de här bedömningarna. Vi måste vara stringenta, vi måste tydligt förklara för oss själva, våra medarbetare och andra varför vi drar gränsen just där vi gör.

I praktiken kan det mycket väl visa sig vara ett icke-problem. Pontus Juhlin säger att det inte är osannolikt att all personal i de mest känsliga verksamheterna redan är vaccinerade fullt ut.

– Men det kan vara en viktig signal, inte minst till patienter och medborgare, att vi tar frågan på största allvar.

Läkartidningen har tidigare gjort en enkät som gick till landets alla regioner. I den var det få som uttalade att de ställde krav på personalen och/eller att de flyttat personal. Flera påpekade att regionen inte kan ställa sådana krav, eller att de är ett slag i luften – även om regionen kan fråga anställda om de är vaccinerade, kan de inte kräva svar.

Pontus Juhlin menar att det kan bli en utmaning. Regionen skulle ställas inför en situation där man inte vet om en person är vaccinerad eller inte.

– Och jag har i dagsläget inte ett svar på vad vi gör om vi hamnar i det läget. Men ett första steg är att vi tydliggör för oss själva i vilka fall vi ställer frågan, och att vi är tydliga som arbetsgivare vad som är vår förväntan. Sedan får vi lösa de utmaningar som kommer efter hand, säger Pontus Juhlin.

Han vill inte spekulera i verksamheter det är som skulle kunna få ett vaccinkrav. Det är något han lämnar till sjukvården att avgöra, vilket är syftet med utredningen som nu görs. Och den ska snart vara klar.

– Den självklara frågan jag har fått är ju vilka verksamheter det handlar om. Och det räknar vi med att färdigställa kommande vecka.

 

Läs även:

Få regioner flyttar på ovaccinerad vårdpersonal

Liberalerna på riksplan tar avstånd från Starbrinks förslag

L i Stockholm: Ovaccinerad personal måste kunna sparkas

Seniora läkare: Arbetsgivare borde kunna kräva vaccination

Smer: Vårdpersonal har en moralisk skyldighet att ta vaccin

Dalarna utreder möjlighet att inte anställa ovaccinerad personal